SEMINARIUM SZKOLENIOWE W RAMACH PROJEKTU "MIENIE POD OCHRONĄ"

W dniach 19 - 22 czerwca 2023 r. w Krynicy Zdroju odbyło się seminarium szkoleniowe w ramach projektu „Mienie pod ochroną – zwiększenie międzynarodowej współpracy organów ścigania w walce z przestępczością przeciwko mieniu”, współfinansowanego z programu Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Organizatorem i gospodarzem spotkania była Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Seminarium dotyczyło zwalczania zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem włamań do domów, sklepów i oszustw na wnuczka, regulacji prawnych, metodologii prowadzenia postępowań, współpracy policji i innych służb oraz współpracy międzynarodowej.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Policji na Malcie, Prezydium Policji Słowackiej, Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii, Głównej Dyrekcji Narodowej Policji Bułgarskiej oraz Okręgowe  Inspektoratu Policji w Satu Mare,  Narodowej Policji Ukrainy. Ze strony polskiej w seminarium udział wzięli przedstawiciele KWP w Lublinie, KWP w Białymstoku,  KWP w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, przedstawiciele Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,  Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.

                   

On 19th-22nd of June 2023, there was was held the seminar as part of the project “Property under protection-enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime”', co-financed by the Internal Security Fund programme. The organizer and host of the meeting was the Regional Police Headquarters in Lublin. The seminar concerned the fight against organized crime against property, with particular emphasis on home burglary, shop burglary and tricky thefts, legal regulations, methodology of running investigations, police and other services cooperation as well as international cooperation.

The seminar was attended by representatives of the project partners: Police in Malta, Presidium of the Slovak Police, Police and Border Guard Board in Estonia, General Directorate of the Bulgarian National Police, County Police Inspectorate in Satu Mare and National police of Ukraine. From the Polish side, the seminar was attended by representatives of the Regional Police Headquarters in Lublin, the Regional Police Headquarters in Białystok, the Regional Police Headquarters in Rzeszów, the Police Academy in Szczytno, representatives of the Lublin Customs and Excise Office in Biała Podlaska and the Nadbużański Border Guard Unit.

Powrót na górę strony