WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU "NARKOTYKI POD KONTROLĄ"

W dniach 25-30 września 2023 r. w Warszawie odbyły się warsztaty w ramach projektu KWP w Lublinie pt. „Narkotyki pod kontrolą – zwiększenie zdolności europejskich organów ścigania do walki z przestępczością narkotykową”, realizowanego w ramach programu KE Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Policja) – poza komponentem krajowym. Organizatorem spotkania była Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz wszystkich partnerów w projekcie: Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Głównej Dyrekcji Narodowej Policji Bułgarskiej, Generalnego Inspektoratu Policji Rumuńskiej, Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii oraz Prezydium Policji w Berlinie. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Głównym celem warsztatów była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie kierunków przemytu narkotyków, w tym liczby zlikwidowanych laboratoriów nielegalnych narkotyków, współpracy z innymi służbami oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania tej przestępczości. Warsztaty połączone były z wizytacją Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi oraz Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, gdzie eksperci zostali zapoznani z nowymi substancjami psychoaktywnymi i ich wpływem na organizm ludzki.  

 

From 25th to 30th of September, 2023 in Warsaw there were organized the workshops within the project “Drugs under control - enhancing European law enforcement capacity against drug trafficking crime”financed from EC programme ‘Internal Security Fund- Police”. The participants of the workshops were representatives of the Regional Police Headquarters in Lublin and all  partners in the project: Nadbużański Border Guard Unit, General Inspectorate of the Romanian Police, Spanish National Police, Bulgarian National Police Directorate, Police and Border Guard Board in Estonia and Police in Berlin. In the meeting the representatives of the Criminal Bureau of National Polish Police and Central Investigation Bureau of Polish Police also took part.

The main purpose of the workshops was to exchange knowledge and experience on the directions of drug trafficking, including the number of dismantled laboratories of illegal drugs, cooperation with other services and international cooperation in combating this crime. The workshop was combined with the visit to the Central Clinical Hospital in Łódź and the National Medicines Institute in Warsaw, where experts were introduced to new psychoactive substances and their effects on the human body.

 

   

Powrót na górę strony