Wizyta studyjna w Europolu, w ramach projektu "Property under protection"

  Co-funded by the European Union

W dniach 7 - 9 czerwca 2022 r. miała miejsce wizyta studyjna w siedzibie Europolu w Hadze, w ramach realizacji projektu “Property under protection-enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime”, współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem wizyty było zapoznanie się z nowymi trendami i środkami zapobiegawczymi podejmowanymi przez Europol w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu. W spotkaniu uczestniczyli eksperci merytoryczni wszytskich instytucji partnerskich projektu tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej,  Narodowej Policji Maltańskiej, Prezydium Policji Słowackiej, Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare oraz Generalnej Dyrekcji Policji w Bułgarii.

Zreaalizowane przedsięwzięcie pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie metod wykorzystywanych w celu zwalczania zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw przeciwko mieniu.

 

 

 

On June 7-9, 2022, the study visit to the Europol headquarters in The Hague took place as part of the project "Property under protection-enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime", co-financed from the Internal Security Fund. The purpose of the visit was to learn about new trends and preventive measures taken by Europol in the fight against organized crime against property. The meeting was attended by substantive experts from all partner institutions of the project, i.e. the Regional Police Headquarters in Lublin, the Estonian Police and Border Guard Board, the National Police of Malta, the Slovak Police Presidium, the Satu Mare County Police Inspectorate and the General Police Directorate in Bulgaria.

The visit allowed for the exchange of experiences and good practices in the field of methods used to combat organized crime groups that commit crimes against property.

Powrót na górę strony