Przemoc w rodzinie - Powiadom / zgłoś - Policja Lubelska

Powiadom / zgłoś

Przemoc w rodzinie

Wykaz organizacji pozarządowych                                                 Zespoły interdyscyplinarne

Ośrodki Pomocy Społecznej                                                           Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Jednostki specjalistycznego poradnictwa                                   Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe

Programy edukacyjne dla sprawców przemocy                          Osoby nadzorujące działania służb

 

BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB KOORDYNUJACYCH DZIAŁANIA POLICJI W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Komenda Wojewódzka Policji

w Lublinie

Osoba nadzorująca działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

telefon

adres mailowy

podkom. Robert Czarnata

47 811-45-53

sekretariat

47 811-56-85

robert.czarnata@lu.policja.gov.pl

 

KMP w Białej Podlaskiej

nadkom. Ilona Wierzejska

83 344 81 46

ilona.wierzejska@lu.policja.gov.pl

KPP w Biłgoraju

mł. asp. Hubert Bździuch

84 686 82 61

hubert.bzdziuch@lu.policja.gov.pl

KMP w Chełmie

sierż. szt. Jolanta Babicz

82 560 12 11

jolanta.babicz@lu.policja.gov.pl

KPP w Hrubieszowie

st. asp. Edyta Krystkowiak

84 696 62 21

rzecznik.kpphrubieszow@lu.policja.gov.pl

KPP w Janowie Lubelskiem

asp. Faustyna Łazur

15 871 02 63

rzecznik.kppjanówlubelski@lu.policja.gov.pl

KPP w Krasnymstawie

asp. szt.  Anna Podgórska

82 575 62 84

anna.podgorska@lu.policja.gov.pl

KPP w Kraśniku

nadkom. Dorota Węcławska-Baran

81 826 22 01

dorota.wecławska-baran@lu.policja.gov.pl

KPP w Lubartowie

asp. szt.  Grzegorz Mazuś

81 826 64 43

grzegorz.mazus@lu.policja.gov.pl

KMP w Lublinie

st. asp. Irmina Łakota

81 535 58 78

irmina.lakota@lu.policja.gov.pl

KPP w Łęcznej

mł. asp. Magdalena Krasna

81 752 72 59

rzecznikkppleczna@lu.policja.gov.pl

KPP w Łukowie

asp. szt. Sławomir Niedziółka

25 797 62 71

slawomir.niedziolka@lu.policja.gov.pl

KPP w Opolu Lubelskim

asp. Bożena Lasota

81 828 82 52

bozena.lasota@lu.policja.gov.pl

KPP w Parczewie

nadkom. Sławomir Karpiński

83 355 32 02

slawomir.karpinski@lu.policja.gov.pl

KPP w Puławach

sierż. szt. Marcin Gorgol

81 889 02 41

marcin.gorgol@lu.policja.gov.pl

KPP w Radzyniu Podlaskim

podkom. Krzysztof Jonasz

83 351 22 41

krzysztof.jonasz@lu.policja.gov.pl

KPP w Rykach

mł. asp. Katarzyna Szewczuk

81 865 02 28

katarzyna.szewczuk@lu.policja.gov.pl

KPP w Świdniku

podkom. Magdalena Szczepanowska

81 749 42 48

magdalena.szczepanowska@lu.policja.gov.pl

KPP w Tomaszowie Lub.

asp. sztab. Grzegorz Milczarek

84 664 82 29

grzegorz.milczarek@lu.policja.gov.pl

KPP we Włodawie

mł. asp. Kinda Zamojska-Prystupa

82 572 72 55

kinga.zamojska@lu.policja.gov.pl

KMP w Zamościu

kom. Mariusz Zub

47 815 13 23

mariusz.zub@lu.policja.gov.pl

KMP - Komenda Miejska Policji,  KPP-Komenda Powiatowa Policji

*kliknij na wybraną komendę Policji