Zamówienia poniżej 130 tys. złotych

Zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych


Nr referencyjny: 3.2.31

Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł.

Wspólny słownik zamówień: 18925200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa oporządzenia do broni krótkiej dla KWP w Lublinie

Tryb: pozaustawowy

Termin składania ofert: 08.04.2021r., godzina: 13.00

Dotatkowe informacje można uzyskać: tel. 47 811 44 67