57/53/20/SZP/B - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

57/53/20/SZP/B

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: „Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych KWP w Lublinie”

1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.