56/25/20/SZP/B - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

56/25/20/SZP/B

Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3. Klucz publiczny nadany przez miniPortal.

4. Pismo znak LU00-2020-222278 z dnia 06.10.2020 r. - unieważnienie postepowania.