51/81/20/SZP/U - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

51/81/20/SZP/U

Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3. Klucz publiczny nadany przez miniPortal.

4. Transmisja online z otwarcia ofert - start 17.09.2020 r.,godzina 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

5. Informacja z otwarcia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 17.09.2020 r.

6. Pismo znak LU00-2020-209424 z dnia 23.09.2020 r. - wynik postepowania.

7. Pismo znak LU00-2020212549 z dnia 25.09.2020 r. - wynik postepowania po konwalidacji.