49/17/20/SZP/U - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

49/17/20/SZP/U

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, koncesjonowanych oraz medycznych z jednostek Policji województwa lubelskiego

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówienia

2. Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Załączniki do SIWZ - cz. 1

4. Załączniki do SIWZ - cz. 2

5. Klucz publiczny nadany przez miniPortal

6. Pismo znak LU00-2020-194844 z dnia 04.08.2020 r. - pytania i odpowiedzi do SIWZ

7. Transmisja online z otwarcia ofert - start. 07.09.2020 r., godz. 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

8. Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.09.2020 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

9. Pismo znak LU00-2020-204134 z dnia 16.09.2020 r - informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert