48/23/20/SZP/B - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

48/23/20/SZP/B

KPP w Łukowie - remont nawierzchni parkingu

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

3. Klucz publiczny nadany przez miniPortal.

4. Transmisja online z otwarcia ofert - start 31.08.2020 r., godz. 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.08.2020 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

6. Pismo znak: LU00-SZP.2380.50.2020.EM16.16 z dn. 14.09.2020 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.