46/18/20/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

46/18/20/SZP/D

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

Materiały do pobrania:

1. Ogoszenie o zamówieniu

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Klucz publiczny do postępowania

4. Pismo znak LU00-2020-178851 z dnia 14.08.2020 r. - pytania i odpowiedzi do SIWZ

5. Pismo znak LU00-2020-180600 z dnia 17.08.2020 r. - odpowiedź na pytanie do SIWZ

6. Transmisja online z otwarcia ofert - start 19.08.2020 r., godz. 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Pismo znak LU00-2020-200270 z dn. 11.09.2020 r. wybór najkorzystniejszej oferty