43/70/20/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

43/70/20/SZP/D

Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3. Klucz publiczny nadany przez miniPortal.

4. Transmisja online z otwarcia ofert - start 12.08.2020 r., godz. 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.08.2020 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

6. Pismo znak LU00-2020-191750 z dnia 02.09.2020 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.