38/67/20/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

38/67/20/SZP/D

Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

3. Klucz publiczny nadany przez miniPortal.

4. Pismo znak: LU00-SZP.2380.42.2020.EM16.8 z dn. 06.08.2020 r. - pytania i odpowiedzi do SIWZ.

5. Transmisja online z otwarcia ofert - start  21.08.2020 r., godz. 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.08.2020 r.  zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

7. Pismo znak:LU00-SZP.2380.42.2020.EM16.25 z dn. 22.09.2020 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 3.