35/16/20/SZP/U - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

35/16/20/SZP/U

Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i załączniki

3. Klucz publiczny nadany przez miniPortal - AKTUALNY

4. Pismo z dn. 09.07.2020 r. znak LU00-2020-151331 - sprosowanie, zmiana klucza publicznego

5. Transmisja online z otwarcia ofert - start 10.07.2020 r., godz. 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

6. Informacja z otwarcia ofert   zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dn. 10.07.2020 r.

7. Pismo LU00-SZP.2380.37.2020.AP.44; LU00-2020-167711 z dn. 30.07.2020 r. – wynik postępowania