Ankieta - Policja Lubelska

Ankieta

        Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu poziomu zadowolenia interesantów obsługiwanych w Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Lublinie. Wypełnienie przedmiotowej ankiety jest dobrowolne, a dane naniesione przez zainteresowanych będą wykorzystane do poprawy jakości obsługi interesantów. Ankietę należy pobrać i na każde z poniższych pytań udzielić odpowiedzi (przez podkreślenie) uznanej przez Państwo za najbardziej odpowiednią, a następnie wysłać do adresata pocztą elektroniczną na adres zamowienia@lu.policja.gov.pl lub faksem na nr 47 811 15 34.

1. Jak długo czekał/a Pan/i na przyjęcie przez pracownika biurowego?
     a) do 10 minut
     b) od 11 do 20 minut
     c) od 21 do 30 minut
     d) powyżej 30 minut
 
2. Czy czas oczekiwania na przyjęcie przez pracownika był dla Pana/i do zaakceptowania?
     a) tak
     b) nie
     c) trudno powiedzieć
     d) jest mi obojętne jak długo czekam
 
3. Proszę odpowiedzieć na następujące pytania dotyczące pracownika, który Pana/Panią obsługiwał, stawiając krzyżyk w odpowiedniej rubryce:

   Czy pracownik był uprzejmy?
   Czy pracownik był kompetentny?

   Czy pracownik poświęcił Pani/Panu wystarczająco dużo czasu?
   Czy pracownik wykazał zainteresowanie Pani/Pana sprawą?
   Czy pracownik udzielił wyczerpujących informacji?

4. Jak ocenia Pan/i jakość obsługi podczas załatwiania spraw w Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Lublinie?
     a) niedostatecznie
     b) dostatecznie
     c) dobrze
     d) bardzo dobrze
 
5. Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić obsługę interesantów w Sekcji Zamówień Publicznych?
     ……………………………………………………………………………………………………

Powrót na górę strony