Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

 

OGŁOSZENIE

z dnia 19 marca 2020 r.

o ograniczeniach dot. realizacji zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

przez Sekcję Zamówień Publicznych KWP w Lublinie

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz na podstawie § 8 ust. 1
pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433), informujemy,
że w okresie od dnia 20 marca do odwołania w Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Lublinie wprowadza się realizację zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z powyższym, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, otwarcia ofert przeprowadzane będą poprzez transmisję online. Informacje o transmisji dostępne są na stronie internetowej KWP w Lublinie  http://www.lubelska.policja.gov.pl zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, w materiałach dotyczących danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przeprowadzania otwarcia ofert
w sytuacji zagrożenia epidemicznego znajduje się na stronie internetowej UZP:
 https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Jednocześnie, z uwagi na wyżej wskazaną sytuację, prosimy o przekazywanie korespondencji  do w Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Lublinie za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej
  • poczty tradycyjnej

Dostęp bezpośredni utrzymany jest w godzinach 7:30 – 15:30 dla firm kurierskich, Poczty Polskiej oraz w innych sytuacjach - po poinformowaniu pracownika Kancelarii Ogólnej KWP w Lublinie (wejście główne).

 

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawców i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie liczymyna Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

 

znak spr/awy wartość szacunkowa (euro) wspólny słownik zamówień przedmiot tryb termin składania ofert szczegóły
46/18/20/SZP/D/ poniżej 139 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 19.08.2020 godz. 11:00 więcej
44/19/20/SZP/U powyżej 139 tys. euro 65310000-9 Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie tj. do I Komisariatu Policji w Lublinie, Laboratorium Kryminalistycznego i Zaplecza Psów Służbowych oraz Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. zamówienie z wolnej ręki x więcej
45/84/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. euro 45332200-5 45311200-8 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: „Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - pakiet nr VII - KP w Międzyrzecu Podlaskim” zamówienie z wolnej ręki x więcej
43/70/20/SZP/D poniżej 139 tys. euro 34351100-3 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony 12.08.2020 godz. 11:00 więcej
37/81/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 64214400-3 Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony

18.08.2020

11.08.2020 godz. 11:00

więcej
41/82/20/SZP/D powyżej139 tys. euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów oznakowanych przetarg nieograniczony 26.08.2020 godz. 11:00 więcej
42/83/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. euro 45216110-8 45110000-1 45111291-4 45220000-5 45233220-7 45310000-3 45320000-6 45330000-9 45400000-1 Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji Posterunku Policji w Tyszowcach (powiat tomaszowski) przetarg nieograniczony 10.08.2020 godz. 11:00 więcej
39/13/20/SZP/D powyżej139 tys. euro 48820000-2 48000000-8 48800000-6 38520000-6 30232110-8 30232100-5 32420000-3 30231300-0 80500000-9 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania przetarg nieograniczony 04.08.2020 godz. 11:00 więcej
38/67/20/SZP/D powyżej139 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie i jednostek podległych
przetarg nieograniczony 21.08.2020 godz. 11:00 więcej
34/74/20/SZP/U powyżej 750 tys. euro 85121000-3 85147000-1 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy art. 138g ust. 1 pkt 1 usługi społeczne 11.08.2020 godz. 11:00 więcej
36/01/20/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art 138o usługi społeczne 14.07.2020 godz. 11:00 więcej
35/16/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 90511000-2 Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostyek Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 10.07.2020 godz. 11:00 więcej
33/71/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 50118110–9 98351110–2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 01.07.2020  godz. 11:00 więcej
32/17/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 90524000-6 90513000-6 90520000-8 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, koncesjonowanych oraz medycznych z jednostek Policji województwa lubeslkiego przetarg nieograniczony 30.06.2020 godz. 11:00 więcej
29/68/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 50112000-3 Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego przetarg nieograniczony

19.06.2020

17.06.2020 godz.11:00

więcej
27/14/20/SZP/D poniżej 139 tys. euro 30237000-9 30237200-1 30237300-2 Dostawa części, akcesoriów komputerowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 15.06.2020 godz. 11:00 więcej
24/8,9/20/SZP/D poniżej139 tys. euro 39121100-7 39141300-5 39121200-8 39132100-7 39150000-8 39143113-1 39141000-2 39131000-9 39136000-4 39113600-3 39151200-7 39143310-2 39143122-7 39112000-0 39113200-9 44421000-7 39112000-0 39131100-0 39141100-3 39111100-4 44316400-2 39151200-7 39132200-8 39121200-8 44423200-3 39180000-7 39151100-6 44421300-0 44421700-4 44421790-1 44421300-0 Dostawa sprzętu kwaterunkowego – mebli biurowych z płyty okleinowanej, metalowego wyposażenia meblowego oraz sejfów do przechowywania broni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 29.05.2020 godz.11:00 więcej
21/13/20/SZP/D powyżej139 tys. euro 30213000-5 30231300-0 38520000-6 30232110-8 30213100-6 38652100-1 32420000-3 Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony

09.06.2020

03.06.2020 godz.11:00

więcej
13/72/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 50112300-6 „Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i  jednostek jej podległych” przetarg nieograniczony

14.05.2020

08.05.2020 godz. 11:00

więcej
10/19/20/SZP/D powyżej 139 tys. euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 05.05.2020 godz. 11:00 więcej