Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA!
Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
telefon 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl


Nr referencyjny: 47/2.2.2/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09135100-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby wybranych jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.10.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 48/1.1.12/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7, 71320000-7, 32412000-4, 45261000-4,  45110000-1, 45220000-5,  45233220-7, 45262700-8,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45340000-2,  45400000-1, 45453000-7 

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju - modernizacja obiektu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 03.11.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 45/1.1.13/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7, 71320000-7, 32412000-4, 45261000-4,  45110000-1, 45220000-5,  45233220-7, 45262700-8,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45340000-2,  45400000-1

Przedmiot zamówienia: KMP Chełm, ul. Reformacka 24A - modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby CBŚP

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 04.11.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 43/1.3.11/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 98351110-2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję
do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.10.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 42/1.2.8/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.10.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 40/2.2.4/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34300000-0, 34322000-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódziej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.11.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 39/2.2.3/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09132100-4, 09134220-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Wydziału Transportu Komendy Wojewódziej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.10.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 38/1.3.14/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.09.2021 r.  godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 41/1.3.15/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych  dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 28.09.2021 r.  godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 34/1.1.23/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący obiektów służbowych - KPP w Parczewie - remont budynku garażowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.09.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 36/1.3.12/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 17.09.2021 godzina 11:00

Link do postepowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 31/1.2.10/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia:09300000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do  Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Tryb: z wolnej ręki

Link do postępowania na miniPortalu


  Nr referencyjny: 06/2.3.1/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.05.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony