Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA!
Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych Komendu Wojewódzkiej Policji w Lublinie
telefon 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl


OGŁOSZENIE

z dnia 19 marca 2020 roku o ograniczeniach dotyczących realizacji zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów przez Sekcję Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 13 marca 2020 roku, pozycja. 433), informujemy, że w okresie od dnia 20 marca do odwołania w Sekcji Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wprowadza się realizację zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z powyższym, w okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania, otwarcia ofert przeprowadzane będą poprzez transmisję online. Informacje o transmisji dostępne są na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, w materiałach dotyczących danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przeprowadzania otwarcia ofert
w sytuacji zagrożenia epidemicznego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamównień Publicznych.

Jednocześnie, z uwagi na wyżej wskazaną sytuację, prosimy o przekazywanie korespondencji  do w Sekcji Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej

  • poczty tradycyjnej

Dostęp bezpośredni utrzymany jest w godzinach 7:30 – 15:30 dla firm kurierskich, Poczty Polskiej oraz w innych sytuacjach - po poinformowaniu pracownika Kancelarii Ogólnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (wejście główne).

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawców i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie liczymyna Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.


 Znak sprawy: 63/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30213200-7, 32420000-3, 48000000-8, 30213000-5, 30231300-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


 Znak sprawy: 65/26/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45310000-3

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie"

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 62/87/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 44421720-0, 51900000-1, 32323500-8

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż systemu depozytora na klucze dla KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 61/06/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50313100-3, 30125000-1

Przedmiot zamówienia: Konserwacja i naprawy eksploatacyjne urządzeń do powielania dokumentów dla KWP w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


 Znak sprawy: 60/74/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Tryb: art. 138 g ust. 1 pkt 1 usługi społeczne

Termin składania ofert: 29.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 59/25/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45420000-7, 45450000-6, 45340000-2, 45310000-3, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 55/85/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO oraz 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 58/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: art 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 01.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 54/73/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50116000-1, 34327200-7, 42120000-6, 42123500-2

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług regeneracji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 53/68/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 50/72/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 44/19/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 65310000-9

Przedmiot zamówienia: Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie tj. do I Komisariatu Policji w Lublinie, Laboratorium Kryminalistycznego i Zaplecza Psów Służbowych oraz Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 39/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48820000-2, 48000000-8, 48800000-6, 38520000-6, 30232110-8, 30232100-5, 32420000-3, 30231300-0, 80500000-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania