Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA!
Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinietelefon 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl


Nr referencyjny: 21/2.2.15/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30232110-8, 30232150-0, 38652100-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.04.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 20/1.3.16/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90919200-4, 90910000-9

Przedmiot zamówienia: Sprzątanie obiektu oraz terenu zewnętrznego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 24.03.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 16/1.3.3/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 98351100-9

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 21.03.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 19/1.2.1/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34300000-0, 31531100-8, 39533000-7, 39512600-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.03.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 11/2.3.4/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 64214400-3

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.03.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 17/1.3.15/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.03.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 18/1.3.7/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 79951000-5

Przedmiot zamówienia: Organizacja seminariów, konferencji, szkoleń i wizyt studyjnych dofinansowanych ze środków UE

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 13.03.2023 r.   15.03.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 14/2.3.3/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71210000-3, 71242000-6     

Przedmiot zamówienia: Budowa Szkoły Policji w Lublinie – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.03.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 13/1.2.2/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  30125110-5, 30192320-0, 30125100-2, 30124300-7, 30192113-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek  na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 28.02.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 07/2.1.1/23/SZP/B

Wartość szacunkowa: powyżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7, 71248000-8, 45000000-7, 45216000-4, 45100000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45232400-9, 45233200-1, 45236000-0, 45260000-7, 45262500-6, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45312000-7, 45314000-1, 45315000-8, 45316000-5, 45317000-2, 45320000-6, 45330000-9, 45331000-6, 45332000-3, 45340000-2, 45400000-1, 39150000-8

Przedmiot zamówienia:  Budowa budynku koszarowego dla potrzeb: Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie i Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.03.2023 29.03.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 12/2.3.2/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia:  Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.03.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny:03/1.3.1/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 22.02.2023r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 08/1.3.11/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7, 71248000-8

Przedmiot zamówienia: Komisariat II Policji w Lublinie – budowa nowej siedziby – I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 13.02.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 04/2.2.13/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09123000-7, 65210000-8

Przedmiot zamówienia:  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.02.2023 r. godzina 11:00  20.02.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony