Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

OGŁOSZENIE

z dnia 19 marca 2020 r. o ograniczeniach dot. realizacji zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów przez Sekcję Zamówień Publicznych KWP w Lublinie.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433), informujemy, że w okresie od dnia 20 marca do odwołania w Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Lublinie wprowadza się realizację zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z powyższym, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, otwarcia ofert przeprowadzane będą poprzez transmisję online. Informacje o transmisji dostępne są na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, w materiałach dotyczących danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przeprowadzania otwarcia ofert
w sytuacji zagrożenia epidemicznego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamównień Publicznych.

Jednocześnie, z uwagi na wyżej wskazaną sytuację, prosimy o przekazywanie korespondencji  do w Sekcji Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej

  • poczty tradycyjnej

Dostęp bezpośredni utrzymany jest w godzinach 7:30 – 15:30 dla firm kurierskich, Poczty Polskiej oraz w innych sytuacjach - po poinformowaniu pracownika Kancelarii Ogólnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (wejście główne).

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawców i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie liczymyna Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Znak sprawy: 55/85/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO oraz 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 57/53/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45421100-5, 45442100-8, 42961100-1, 35125300-2, 32323500-8, 45312200-9, 45312100-8, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych KWP w Lublinie

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Termin składania ofert: x

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 58/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: art 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 01.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 54/73/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50116000-1, 34327200-7, 42120000-6, 42123500-2

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług regeneracji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


 Znak sprawy: 56/25/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45420000-7, 45450000-6, 45340000-2, 45310000-3, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 53/68/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 52/24/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45330000-9, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 51/81/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 64214400-3

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 50/72/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 49/17/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90524000-6, 90513000-6, 90520000-8

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, koncesjonowanych oraz medycznych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 48/23/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45233200-1, 45233250-6

Przedmiot zamówienia: KPP w Łukowie - remont nawierzchni parkingu

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 31.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 46/18/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09123000-7, 65210000-8

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 44/19/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 65310000-9

Przedmiot zamówienia: Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie tj. do I Komisariatu Policji w Lublinie, Laboratorium Kryminalistycznego i Zaplecza Psów Służbowych oraz Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 43/70/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 41/82/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych samochodów oznakowanych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 39/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48820000-2, 48000000-8, 48800000-6, 38520000-6, 30232110-8, 30232100-5, 32420000-3, 30231300-0, 80500000-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 38/67/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34300000-0, 34322000-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 34/74/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Tryb: artykuł 138g ustęp 1 punkt 1 usługi społeczne

Termin składania ofert: 11.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 35/16/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień:  90511000-2 

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostyek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.07.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania