Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA!
Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinietelefon 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.p


Nr referencyjny: 65/1.2.23/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30213000-5 – komputery osobiste, 30231300-0 – monitory ekranowe, 30213100-6 – komputery przenośne, 30232110-8 - drukarki laserowe, 30232150-0 – drukarki atramentowe, 38652100-1 – projektory, 30232100-5 – drukarki
i plotery.

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.09.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 67/1.1.20/23/SZP/B

Wartość szacunkowa:  poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45440000-3, 45450000-6, 45453000-7, 45442180-2  

Przedmiot zamówienia: Remont wybranych pomieszczeń w KMP w Chełmie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 05.10.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 62/2.2.17/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34110000-1, 34136000-9, 34113300-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – zawarcie umowy ramowej

Tryb: przetarg nieograniczony w zw. z art. 311 ust. 1 pkt 1

Termin składania ofert: 10.10.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 63/1.2.22/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 18410000-6, 18832000-0, 18143000-3, 33734000-4, 35113480-7

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia specjalnego działu mundurowego dla KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  18.09.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-zamówienia


Nr referencyjny: 64/1.3.16/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90919200-4, 90910000-9

Przedmiot zamówienia: Sprzątanie obiektu oraz terenu zewnętrznego w Chełmie przy ulicy Reformackiej 24A

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  14.09.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-zamówienia


Nr referencyjny: 60/2.3.1/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.09.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-zamówienia


Nr referencyjny: 61/1.3.26/23/SZP/U

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7, 71248000-8

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Posterunków Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 05.09.2023 r.    07.09.2023 r.  godzina 11:00

Link do postępowania na e-zamówienia


Nr referencyjny: 59/2.2.14/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09300000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.09.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-zamówienia


Nr referencyjny: 58/1.3.8/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi żywienia dla osób zatrzymanych w PDOZ Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie, PDOZ KPP w Lubartowie, PDOZ KPP w Rykach, PDOZ KMP w Zamościu oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego”

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 18.08.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 53/2.2.1/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.08.2023 r.  30.08.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 48/2.3.5/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90533000

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.07.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony