Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD PRACY

Na podstawie Zarządzenia Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P. z 25.10.2023 r., poz. 1137)

dzień 2 listopada 2023 r. jest dniem wolnym od pracy

- z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 r.

Prosimy o uwzględnienie powyższego podczas realizacji czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


UWAGA!
Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinietelefon 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.p


Nr referencyjny: 81/1.3.33/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7, 71248000-8,

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Łomazach - I etap: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 08.12.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-zamówienia


Nr referencyjny: 80/2.3.1/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.12.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-zamówienia


Nr referencyjny: 73/2.3.1/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.11.2023 r. godzina 11:00

Link do postepowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 62/2.2.17/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34110000-1, 34136000-9, 34113300-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – zawarcie umowy ramowej

Tryb: przetarg nieograniczony w zw. z art. 311 ust. 1 pkt 1

Termin składania ofert: 10.10.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony