Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji - wzór podania

 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - druk

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),

 • kserokopie świadecta pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu),

 • kserokopia książeczki wojskowej  (nalezy posiadać  wpis o przeniesieniu do rezerwy, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową),

 • oświadczenia (druki na dole strony)

 • dowód osobisty (do wglądu).

 

Ponadto, kandydat do służby, który posiada:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych,

 • prawo jazdy kategorii: A, C, C+E,

 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,

 • uprawnienia ratownika wodnego,

 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej,

 • uprawnienia instruktora sportów walki ( np.: zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości (zgodnie z załącznikiem nr 13),

 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości (zgodnie z załącznikiem nr 13),

 

     ze względu na dodatkpową punktację winien przedłożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane  umiejętności i kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu) .

 

Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego - (obowiązuje od dnia 31 marca 2023 roku)

Zapoznaj się z załącznikiem dotyczącym przyznawanych punktów za preferencje - (obowiązujje od dnia 31 marca 2023 roku)

 

Druki wymagane przy składaniu dokumentów (do pobrania):

Kwetionariusz osobowy

Oświadczenie - dyscyplina służbowa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów elektronicznie

 

Dokumenty można składać w dni robocze przez caly rok .Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, powinny przesłać pocztą lub osobiście złożyć wymagane dokumenty w dniach:

 

poniedziałek w godzinach 8.00-19.00

 

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-14.00

 

w niżej wymienionych jednostkach:

 

JEDNOSTKA

ADRES

1.

KWP Lublin

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia

pok. 111D, tel. 47 811 46 55

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 73

20-019 Lublin

2.

KMP Biała Podlaska

Plac Wojska Polskiego 23

21-500 Biała Podlaska

3.

KMP Chełm

ul. Żwirki i Wigury 20

22-100 Chełm

4.

KMP Zamość

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

22-400 Zamość

5.

KPP Biłgoraj

ul.  Polna 1

23-400 Biłgoraj

6.

KPP Hrubieszów

ul. Narutowicza 20

 22-500 Hrubieszów

7.

KPP Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 92

23-300 Janów Lubelski

8.

KPP Krasnystaw

ul. Okrzei 11

22-300 Krasnystaw

9.

KPP Kraśnik

ul. Lubelska 83

23-200 Kraśnik

10.

KPP Lubartów

ul. Lubelska 57A

21-100 Lubartów

11.

KPP Łęczna

ul. Księży Wrześniewskich 10

21-010 Łęczna

12.

KPP Łuków

ul. Międzyrzecka 9

21-400 Łuków

13.

KPP Opole Lubelskie

ul. Morwowa 4

24-300 Opole Lubelskie

14.

KPP Parczew

ul. Wojska Polskiego 4

21-200 Parczew

15.

KPP Puławy

ul. Wojska Polskiego 6

24-100 Puławy

16.

KPP Radzyń Podlaski

ul. Warszawska 100a

21-300 Radzyń Podlaski

17.

KPP Ryki

ul. Dolna 2

08-500 Ryki

18.

KPP Świdnik

Aleja Lotników Polskich 1  

21-047 Świdnik

19.

KPP Tomaszów Lubelski

ul. Stefana Żeromskiego 4         

22-600 Tomaszów Lubelski

20.

KPP Włodawa

Aleja Józefa Piłsudskiego 51

22-200 Włodawa

Dane adresowe:

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul. Narutowicza 73, 20 – 019 Lublin

tel. 47 811-46-55

 

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby wymaganych dokumentów ( § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 r., poz. 606).

 

Powrót na górę strony