Terminy przyjęć

Terminy przyjęć

 

PLANOWANE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

 

27 lutego 2023 roku

5 maja 2023 roku

3 lipca 2023 roku

23 sierpnia 2023 roku

27 października 2023 roku

28 grudnia 2023 roku

 

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH TERMINACH STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE LUBELSKIM

(w 2022 roku w garnizonie lubelskim do służby przyjęto 272 osoby)

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

 

Powrót na górę strony