Terminy przyjęć - Policja Lubelska

Terminy przyjęć

Terminy przyjęć

Uwaga! Dobór do służby w Policji

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW BĘDZIE MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU TERMINU.

NUMER KONTAKTOWY: 47 811-46-55

PLANOWANE TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

w roku 2020

 

5 listopada 2020 roku

30 grudnia 2020 roku

 

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH TERMINACH STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE LUBELSKIM

(w 2019 roku w garnizonie lubelskim do służby ptzyjęto 142 osoby)

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.