Terminy przyjęć

Terminy przyjęć

 

PLANOWANE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

 

05 luty 2024 roku (termin dodatkowy)

04 marca 2024 roku

24 kwietnia 2024 roku

8 lipca 2024 roku

9 września 2024 roku

30 października 2024 roku

30 grudnia 2024 roku

 

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH TERMINACH STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE LUBELSKIM

(w 2023 roku w garnizonie lubelskim do służby przyjęto 308 osób)

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

 

Powrót na górę strony