Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Po opublikowaniu na stronach internetowych odrębnych ogłoszeń o rozpoczęciu rekrutacji, postępowanie kwalifikacyjne w przypadku:

 

1. Kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji (na zasadach ogólnych) składa się z następujących etapów:

- złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane u uprzednim zatrudnieniu,

- testu wiedzy,

- testu sprawności fizycznej,

- badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,

- rozmowy kwalifikacyjnej,

- ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

- sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

- postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Kandydat, wobec którego rozpoczęto postępowanie kwalifikacyjne, ale go nie zakończono, może przystąpić po złożeniu podania, do postępowania kwalifikacyjnego o którym mowa w pkt 2 i 4.

Etapy: złożenie podanie, badania psychologiczne w tym test psychologiczny, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji, sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zwartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji uznaje się w nowym postępowaniu.

 

 

2. Kandydata ubiegającego się o przyjęcie na stanowisko służbowe, na którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji składa się z następujących etapów:

- złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane u uprzednim zatrudnieniu,

- badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,

- rozmowy kwalifikacyjnej,

- ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

- sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

- postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Kandydat, wobec którego zakończono postępowanie kwalifikacyjne, który nie został przyjęty do służby w Policji z powodu ograniczonej liczby przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, może przystąpić, po złożeniu podania do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 1. Podanie składa się nie później niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat przystępuje wówczas do etapów: testu wiedzy, testu sprawności fizycznej i postępowania sprawdzającego. Pozostałe etapy uznaje się z poprzedniego postępowania.

W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBŚP, BSWP, CBZC albo CLKP postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

 

 

3. Kandydata ubiegającego się o przyjęcie w charakterze członka personelu lotniczego, personelu medycznego w wyodrębnionych oddziałach prewencji składa się z następujących etapów:

- złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane u uprzednim zatrudnieniu,

- rozmowy kwalifikacyjnej,

- ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

- sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

- postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

 

4. Kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) składa się z następujących etapów:

- złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane u uprzednim zatrudnieniu,

- badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,

- rozmowy kwalifikacyjnej,

- ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

- sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

- postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje także sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny.

W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBŚP, BSWP, CBZC albo CLKP postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

Kandydat, wobec którego zakończono postępowanie kwalifikacyjne, który nie został przyjęty do służby w Policji z powodu ograniczonej liczby przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, może przystąpić, po złożeniu podania do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 1. Podanie składa się nie później niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat przystępuje wówczas do etapów: testu wiedzy, testu sprawności fizycznej i postępowania sprawdzającego. Pozostałe etapy uznaje się z poprzedniego postępowania.

 

 

5. Kandydata, który przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby w Policji złożył podanie o przyjęcie do służby, jeżeli podczas pełnienia służby w Policji uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe  składa się z następujących etapów:

- złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane u uprzednim zatrudnieniu,

- rozmowy kwalifikacyjnej,

- ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

- sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

- postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) na stanowisko związane z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw postępowanie kwalifikacyjne obejmuje także sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny.

W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBŚP, BSWP, CBZC albo CLKP  postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

 

 

6. Kandydata, który przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby w Policji złożył podanie o przyjęcie do służby (uprzednio przyjęty do służby w Policji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 5 lub 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji) jeżeli podczas jej pełnienia uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe  składa się z następujących etapów:

- złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane u uprzednim zatrudnieniu,

- testu wiedzy,

- testu sprawności fizycznej,

- rozmowy kwalifikacyjnej,

- ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

- sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

- postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) na stanowisko związane z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw postępowanie kwalifikacyjne obejmuje także sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny.

W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBŚP, BSWP, CBZC albo CLKP   postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

Powrót na górę strony