Zespół Prasowy

Zespół Prasowy

RZECZNIK PRASOWY
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE
 
nadkom. Andrzej Fijołek
 
 
 
 
ZESPÓŁ PRASOWY
 
 
kom. Anna Kamola
mł. asp. Kamil Karbowniczek
sierż. szt. Małgorzata Skowrońska


 
tel.47 811-43-28, 47 811-54-54
 
 

 

dyżurny telefon kom.: 693 724 731

Zespół Prasowy udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Natomiast w sobotę i w niedzielę udzielamy informacji tylko w sprawach bieżących (wydarzenia z ostatnich 24 godzin) od 10:30 do 13:30.

We wszystkie dni tygodnia kontakt z dyżurnym członkiem Zespołu Prasowego tel. kom.: 693 724 731 - osoba dyżurująca udziela wyłącznie informacji o aktualnych zdarzeniach.

Do zadań Zespołu Prasowego należy między innymi:
 
  • Prowadzenie za pośrednictwem środków masowego przekazu działalności prasowo-informacyjnej o wykonywaniu przez Policję jej ustawowych zadań na rzecz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego;
  • Opracowywanie i przekazywanie mediom lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, codziennego serwisu informacyjnego o wydarzeniach zaistniałych na terenie województwa lubelskiego;
  • Organizowanie i obsługa konferencji prasowych, w tym konferencji prasowych Komendanta;
  • Kształtowanie wizerunku Policji w społeczeństwie poprzez przekazywanie mediom materiałów dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa;
  • Udzielanie odpowiedzi i sprostowań na krytykę oraz interwencję prasową kierowaną pod adresem Policji;
  • Organizowanie i obsługa konferencji prasowych Komendanta;
  • Gromadzenie i analizowanie artykułów dotyczących Policji;
  • Prowadzenie dla służby dyżurnej i oficerów prasowych komend powiatowych/miejskich Policji woj. lubelskiego oraz osób posiadających stałe lub czasowe pełnomocnictwo Komendanta do udzielania informacji mediom szkoleń i konsultacji z zakresu współpracy z dziennikarzami;
  • Obsługa serwisów informacyjnych Komendy w sieci Internet;
  • Obsługa informacyjna działań związanych z udziałem Policji w imprezach lokalnych i regionalnych.
Powrót na górę strony