Wydział Wywiadu Kryminalnego

Wydział Wywiadu Kryminalnego

NACZELNIK WYDZIAŁU WYWIADU KRYMINALNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

mł.insp. Adam Mateńko

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Paweł Pochodyła

Sekretariat:

telefon 47 811-59-55
fax 47 811-45-52

 


Wydział Wywiadu Kryminalnego realizuje następujące zadania:

  • Pozyskiwanie na zlecenie i obsługa osobowych źródeł informacji.
  • Pozyskiwanie, gromadzenie i weryfikowanie informacji zgodnie z kierunkami zainteresowania Policji.
  • Sporządzanie analiz operacyjnych wspomagających procesy wykrywcze przy zastosowaniu specjalistycznych metod i narzędzi analitycznych z wykorzystaniem sprzętu informatycznego.
  • Analizowanie informacji zgromadzonych w Systemie Informacji Operacyjnych oraz innych policyjnych  i pozapolicyjnych bazach danych pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków.
  • Zapewnienie sprawnego i efektywnego gromadzenia i przetwarzania informacji.
  • Sprawowanie nadzoru nad danymi wprowadzonymi do systemów  informacyjnych, usuwanie błędów i zauważonych nieprawidłowości.
  • Koordynacja i nadzór nad obiegiem międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, działań na terenie województwa Oficerów Łącznikowych akredytowanych w Rzeczpospolitej Polskiej.

STATYSTYKI PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ

Powrót na górę strony