Wydział Transportu

Wydział Transportu

NACZELNIK WYDZIAŁU TRANSPORTU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Grzegorz Słomka

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU TRANSPORTU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Marek Roczeń

Sekretariat

telefon 47 811-57-56

fax: 47 811-15-26

e- mail: transport@lu.policja.gov.pl

20-331 Lublin, ulica Grenadierów 3

Struktura:

Strukturę organizacyjną Wydziału Transportu tworzą:

1. Zespół Eksploatacji telefony kontaktowe:

 • stanowisko do spraw eksploatacji i wycofywania pojazdów służbowych – telefony: 47 811 4123, 47 811 4906;

 • stanowisko do spraw zamówień publicznych -  telefon 47 811 4279

 • stanowisko do spraw komunikacyjnych – telefon 47 811 4445, 509-561-892

 • stanowisko do spraw rozliczeń finansowych – telefon 47 811 4067.

2. Sekcja Wspomagająca telefony kontaktowe:

 • kierownik sekcji - telefon 47 811 4469

 • obsługa dyspozytorska - telefon 47 811 4541, 798-003-690.

3. Sekcja Wsparcia Technicznego telefony kontaktowe:

 • kierownik sekcji - telefon 47 811 5382, 798-003-404, 798-003-403.

 • Zespół Gospodarki Materiałowo-Technicznej

 • magazyn części zamiennych - telefon 47 811 5306,

 • ewidencja materiałów pędnych i smarów - telefon 47 811 4458

 • ewidencja materiałowo - techniczna – telefony: 47 811 4903, 47 811 4905

 • stanowisko do spraw zaopatrzenia - telefon 47 811 4674, 47 811 5913, 609-278-417, 607-069-667.

Diagnostyka - telefon 47 811 4412, 798-003-718.


Podstawowym zadaniem Wydziału Transportu jest prowadzenie gospodarki transportowej jednostek Policji garnizonu lubelskiego, realizowanym poprzez:

 • Obsługę transportową komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.
 • Naprawy i obsługi sprzętu transportowego, eksploatowanego w jednostkach garnizonu lubelskiego.
 • Organizację i koordynację zakupów części zamiennych i materiałów konserwacyjno – remontowych dla zaplecza technicznego garnizonu lubelskiego.
 • Koordynację zakupów sponsorowanych sprzętu transportowego na potrzeby jednostek.
 • Organizację i realizację przetargów na zbywanie sprzętu transportowego wycofanego z eksploatacji.
 • Prowadzenie ewidencji głównej sprzętu transportowego i warsztatowego oraz rejestracji pojazdów służbowych.
 • Organizacja zakupów i koordynacja dostaw materiałów pędnych i smarów dla Komendy Wojewódzkiej Policji i jednostek podległych.
 • Organizacja i realizacja zakupów sprzętu warsztatowego i narzędzi dla całego zaplecza obsługowo–naprawczego garnizonu lubelskiego.
 • Zaopatrzenie jednostek w sprzęt transportowy w ramach realizacji zakupów centralnych jak również zakupów ze środków własnych.
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu transportowego i warsztatowego oraz rejestracja służbowego sprzętu transportowego.
 • Organizowanie i koordynowanie pracy dyspozytorów oraz kierowców Sekcji Wspomagającej.

 

Powrót na górę strony