Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

WYDZIAŁ POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI OSÓB

Naczelnika Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

p.o. nadkom. Piotr Rusiński

 

telefon 47 811 24 96

fax 47 811 15 44

e- mail: wydzial.poszukiwankwp@lu.policja.gov.pl


 

Policjanci tego Wydziału realizują następujące zadania:

  1. Bezpośrednia realizacja czynności poszukiwawczych w celu zatrzymania najgroźniejszych przestępców poszukiwanych na terenie województwa lubelskiego, w szczególności sprawców zabójstw, aktów terrorystycznych, przestępstw dokonanych z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych;       
  2. Koordynowanie oraz udzielanie bieżącego wsparcia podległem jednostkom organizacyjnym Policji w prowadzonych poszukiwanych osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, a także osób zaginionych oraz czynnościach  identyfikacyjnych osób o nieustalonej tożsamości i nieznanych zwłok.
  3. Zapewnienie całodobowego wsparcia podległym jednostkom organizacyjnym Policji ze strony wyznaczonego koordynatora wojewódzkiego do spraw zaginięć, odpowiedzialnego za stały kontakt z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.
  4. Współpraca z policjami i służbami innych państw, oraz krajowym punktem kontaktowym Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwań Celowych ( ENFAST).
  5. Współpraca z organami administracji rządowej, prokuraturą, sądami oraz podmiotami pozarządowymi w zakresie opracowywania, a także wdrażania rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących problematyki poszukiwań osób oraz identyfikacji osób i nieznanych zwłok.
Powrót na górę strony