Wydział Konwojowy

Wydział Konwojowy

WYDZIAŁ KONWOJOWY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI  W LUBLINIE
 
ulica Grenadierów 3,  kod pocztowy 20-331 Lublin
 
NACZELNIK WYDZIAŁU
mł.insp. Mirosław Aftyka
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA
 
nadkom. Michał Kontapka
 
Sekretariat              
telefon 47 811-40-88
fax.: 47 811-15-30
 
GŁÓWNE ZADANIA WYDZIAŁU:
  • Organizacja i realizacja konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur.
  • Bieżące współdziałanie z komórkami służby konwojowej innych województw w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczeniem ich do drugiej jednostki penitencjarnej.
  • Realizacja konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej.
  • Realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji szczebla powiatowego.
  • Współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrożenia rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych.
  • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów i prokuratur.
  • Konwojowanie ładunku pocztowego na terenie województwa.
  • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka.
     
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU:

Zespół Organizacji Służby

ulica Grenadierów 3, 20-331 LUBLIN

telefon 47-811- 46-45, fax.: 47-811-15-30


SEKCJA 1

ulica Grenadierów 3, 20-331 LUBLIN

telefon 47-811-46-45, fax.: 47-811-15-30


Ogniwo w Białej Podlaskiej

Plac Wojska Polskiego 23, 21-500 BIAŁA PODLASKA

telefon 47-814-13-14, fax.: 47-811-15-58


Ogniwo w Chełmie

ulica Żwirki i Wigury 20, 22-100 CHEŁM

telefon 47-813-15-31, fax.: 47-811-17-97


Zespół we Włodawie

ulica Piłsudskiego 51,  22-200 WŁODAWA

telefon 47-813-22-54, fax.: 47-811-17-93


Ogniwo w Opolu Lubelskim

ulica Morwowa 4,  24-300 OPOLE LUBELSKIE

telefon 47-812-22-72, fax.: 47-811-17-90


Ogniwo w Zamościu

ulica Wyszyńskiego 2,  22-400 ZAMOŚĆ

telefon 47-815-14-38, fax.: 47-811-17-91


Zespół w Hrubieszowie

ulica Narutowicza 20,  22-500 HRUBIESZÓW

telefon 47-815-32-07, fax.: 47-811-17-92


SEKCJA 2

ulica Grenadierów 3,  20-331 LUBLIN

telefon 47-811-43-52, fax.: 47-811-15-30


Ogniwo w Lublinie 1

ulica Grenadierów 3, 20-331 LUBLIN

telefon 47-811-45-20  fax.: 47-811-15-30


Ogniwo w Lublinie 2

ulica Krakowskie Przedmieście 43,  20-076 LUBLIN

telefon 47-811-41-16  fax.: 47-811-17-96


Policyjna Izba Dziecka
ulica Wyżynna 18, 20-560 Lublin

telefony:
Kierownik 47-811-49-63
Dyżurny 47-811-49-61
fax.: 47-811-17-95

Policyjna Izba Dziecka


Pomieszczenie dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

ulica Pólnocna 3, 20-064 Lublin

telefony:
Kierownik 47-811-45-06
Dyżurny 47-811-45-06
fax.: 47-811-17-94


 

Powrót na górę strony