Drugi panel szkoleniowy, 10-14 października 2016 r. w Lublinie, dotyczący wykorzystywania seksualnego.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w partnerstwie z Zarządem Głównym Policji Państwowej Ukrainy w obwodzie wołyńskim realizuje przedsięwzięcie międzynarodowe o charakterze szkoleniowym "Zwalczanie handlu ludźmi - wsparcie służb policyjnych obwodu wołyńskiego" projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane ze zwalczaniem  handlu ludźmi. W ramach projektu przeprowadzano dwa czterodniowe panele szkoleniowe.

    uczestnicy szkolenia w trakcie prezentacji

Drugie szkolenie odbyło się w dniach 10-14 października 2016 roku w Lublinie i dotyczyło tematyki związanej z wykorzystywaniem seksualnym.

Zajęcia odbyły się według następującego schematu:

  • Część teoretyczna

- omówienie najważniejszych pojęć , podstawy prawne, struktura, organizacja;

- omówienie współpracy Policjiz innymi podmiotami;

- omówienie metod działania sprawców, struktur grup przestępczych, etapy działania sprawców.

- zapoznanie z nowoczesnymi metodami pracy operacyjnej i techniką informatyczną stosowaną w polskiej Policji

  • Część praktyczna

- omówienie konkretnych przypadków (Omówienie znamion przestępstwa z ciekawych spraw prowadzonych na terenie województwa lubelskiego)

- propozycja rozwiązania problemu (inscenizacja taktyki prowadzenia czynności przesłuchania pokrzywdzonych, praktyczne zastosowaniesprzętu w Laboratorium kryminalistycznym i Wydziale Techniki Operacyjnej,

- omówienie  i zakończenie tematu podczas dyskusji (dyskusja szukanie najlepszych rozwiązań).

Na zakończenie warsztatów Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręczył uczestnikom Certyfikaty za udział w szkoleniach i drobne upominki.

                                        uczestnicy szkolenia

Powrót na górę strony