Panel szkoleniowy, 26-30 września 2016 r. w Łucku na Ukrainie, dotyczący wyzysku pracowniczego.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w partnerstwie z Zarządem Głównym Policji Państwowej Ukrainy w obwodzie wołyńskim realizuje przedsięwzięcie międzynarodowe o charakterze szkoleniowym  "Zwalczanie handlu ludźmi - wsparcie służb policyjnych obwodu wołyńskiego" projekt  współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane ze zwalczaniem  handlu ludźmi. W ramach projektu przeprowadzano dwa czterodniowe panele szkoleniowe.

 

          uczestnicy panelu szkoleniowego

Pierwszy panel szkoleniowy organizowany był w dniach 26-30 września 2016 roku w Łucku na Ukrainie i dotyczył wyzysku pracowniczego.

Zajęcia odbyły się według następującego schematu:

  • Część teoretyczna

- omówienie najważniejszych pojęć, podstawy prawne, struktura, organizacja,

- omówienie współpracy Policji z innymi podmiotami,

- omówienie metod działania sprawców, struktur grup przestępczych, etapów działania sprawców,

- zapoznanie z nowoczesnymi metodami pracy operacyjnej i techniką informatyczną stosowaną w polskiej Policji.

  • Część praktyczna

        - omówienie konkretnych przypadków (omówienie znamion przestępstwa na podstawie spraw prowadzonych na terenie województwa lubelskiego),

      - propozycja rozwiązania problemu (inscenizacja taktyki prowadzenia czynności przesłuchania pokrzywdzonych, praktyczne zastosowanie sprzętu w Laboratorium Kryminalistycznym i Wydziale Techniki Operacyjnej.

        - omówienie  i zakończenie tematu podczas dyskusji (dyskusja szukanie najlepszych rozwiązań).

     uczestnicy panelu szkoleniowego w trakcie prezentacji   uczestnicy panelu szkoleniowego w trakcie prezentacji

Powrót na górę strony