Seminarium szkoleniowe dot. migracji grup przestępczych

                                                                        logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego

W dniach 20 - 23 września 2015 roku w Sile koło Olsztyna odbyło się seminarium szkoleniowe dotyczące migracji grup przestępczych. Kilkudniowe seminarium otworzył insp. Andrzej Zielonka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Oprócz warmińsko – mazurskich policjantów pionu kryminalnego udział w niej wzięli funkcjonariusze z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego a także przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Wyższej szkoły Policji w Szczytnie, Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Służby Celnej w Olsztynie.

W trakcie seminarium szkoleniowego mówiono mi.in. o międzynarodowej przestępczości samochodowej na przykładzie współpracy z Litwą, o tworzeniu międzynarodowych zespołów śledczych w zwalczaniu przestępczości samochodowej, o wykorzystywaniu zaawansowanych środków technicznych w metodyce zwalczania migracji grup przestępczych, o metodach zwalczania zorganizowanej przestępczości podrabiania wyrobów spirytusowych w aspekcie przestępczości transgranicznej, o zwalczaniu zagranicznych grup przestępczych.

Podczas szkolenia został także zaprezentowany specjalistyczny sprzęt, m.in. urządzenia mobilne do dalekosiężnej obserwacji, sprzęt służący do prześwietlania promieniami X oraz podczerwienią, drony.

 prezentacja w trakcie sminarium szkoleniowego     prezentacja w trakcie sminarium szkoleniowego

Powrót na górę strony