Wizyta studyjna w Rumunii w ramach projektu "Property under protection"

    Co-funded by the European Union

W dniach 14 - 16 listopada 2022 r. odbyła się wizyta studyjna w Okręgowym Inspektoracie Policji w Satu Mare (Rumunia), w ramach projektu KWP w Lublinie pt. Property under protection - enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime”, współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, Policji Maltańskiej, Prezydium Policji Słowackiej oraz gospodarze spotkania - Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare.

Celem wizyty było przekazanie wiedzy na temat struktury komórek do walki z przestępczością przeciwko mieniu, zadań, regulacji prawnych i głównych problemów napotykanych na poziomie krajowym. Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

  • struktura organizacyjna Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare,
  • regulacje prawne w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko mieniu;
  • metody pracy operacyjnej;
  • działania prewencyjne w zakresie przestępczości przeciwko mieniu;
  • przykłady prowadzonych spraw.

                           

                        

 

A study visit to the County Police Inspectorate in Satu Mare (Romania) took place from 14 to 16 November 2022, within the framework of the project of the National Police Headquarters in Lublin entitled "Property under protection - enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organised property crime", co-financed by the Internal Security Fund. The meeting was attended by representatives of the Regional Police Headquarters in Lublin, the Police and Border Guard Board in Estonia, the General National Directorate of Police in Bulgaria, the Malta Police, the Presidium of the Slovak Police and the hosts of the meeting - the County Police Inspectorate in Satu Mare.

The purpose of the visit was to provide knowledge on the structure of property crime cells, tasks, legal regulations and the main problems encountered at national level. During the meeting, the following topics were discussed:

  •     organisational structure of the County Police Inspectorate in Satu Mare,
  •     legal regulations for combating property crime;
  •     methods of operational work;
  •     preventive actions in the field of property crime;
  •     examples of ongoing cases.

 

Powrót na górę strony