Wizyta studyjna w Estonii w ramach projektu "Propert under protection"

  Co-funded by the European Union

W dniach 17 - 19 października 2022 r. miała miejsce wizyta studyjna w siedzibie Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej, w ramach realizacji projektu “Property under protection-enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime”. Celem wizyty było zapoznanie się z nowymi trendami i środkami zapobiegawczymi podejmowanymi przez Policję estońską w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich projektu tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Narodowej Policji Maltańskiej, Prezydium Policji Słowackiej, Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare, Generalnej Dyrekcji Policji w Bułgarii oraz przedstawiciele gospodarzy - Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej.

Realizowane przedsięwzięcie pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie metod wykorzystywanych w celu zwalczania zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw przeciwko mieniu.

                           

                             

A study visit to the headquarters of the Estonian Police and Border Guard Board took place from 17 to 19 October 2022, as part of the implementation of the project 'Property under protection-enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organised property crime'. The purpose of the visit was to learn about new trends and preventive measures taken by the Estonian Police in the fight against organised property crime. The meeting was attended by representatives of the project's partner institutions, i.e. the Regional Police Headquarters in Lublin, the Malta National Police, the Presidium of the Slovakian Police, the County Police Inspectorate in Satu Mare, the General Directorate of Police in Bulgaria and representatives of the hosts - the Estonian Police and Border Guard Board.

The visit allowed for the exchange of experience and good practice in the methods used to combat organised crime groups committing crimes against property.

 

Powrót na górę strony