Sekcja Doskonalenia Zawodowego

Sekcja Doskonalenia Zawodowego

Sekcja do spraw Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Sekcja do spraw Doskonalenia Zawodowego działa w strukturach Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Obecnie jej siedziba usytuowana jest w Lublinie przy ulicy Grenadierów 4 (dojazd od strony ul. Droga Męczenników Majdanka). Pozostała część bazy szkoleniowej funkcjonuje przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie i składa się z krytej strzelnicy ćwiczebnej, sali do ćwiczeń (mata), sali do symulacji interwencji policyjnych oraz siłowni.

Obiekt przy ul. Grenadierów 4 to zmodernizowany budynek szkoleniowy, a także plac z torami przeszkód oraz budynkiem do ćwiczeń taktycznych. Na parterze znajdują się dwie sale szkoleniowe, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze szatniowe, socjalne i sanitarne. Na piętrze znajduje się również sala szkoleniowa, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze szatniowo-sanitarne. Budynek posiada instalację solarną i fotowoltaiczną. Sale wykładowe zostały wyposażone w specjalistyczne multimedialne urządzenia.

Doskonalenie zawodowe lokalne jest integralnym elementem procesu szkolenia policjantów, a jego celem jest aktualizacja i utrzymanie właściwego poziomu wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy, wymaganych na zajmowanych stanowiskach służbowych.

Sekcja do spraw Doskonalenia Zawodowego zadania wykonuje w oparciu o między innymi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji a także Decyzję numer 121/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie doskonalenia zawodowego lokalnego w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego.

 

Powrót na górę strony