Wydział Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia

mł. insp. Katarzyna Węgrzyn

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia

Joanna Poziomkowska

 

Sekretariat Wydziału telefon 47 811-57-37

faks 47 811-15-23


Główne zadania Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie:

  • Wdrażanie polityki kadrowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, a w szczególności przyjmowanie i załatwianie wszystkich spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.
  • Prowadzenie właściwych dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie spraw związanych z problematyką dyscyplinarną.
  • Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w jednostkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego oraz kandydatów do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji.
  • Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do pracy w Policji na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
  • Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek organizacyjnych Policji oraz nadzór nad prawidłowym zorganizowaniem struktur wszystkich jednostek organizacyjnych Policji w województwie lubelskim,
  • Organizowanie i realizowanie zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, w tym także w zakresie kultury fizycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego.
  • Prowadzenie działalności socjalnej na rzecz policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, emerytów i rencistów Policji województwa lubelskiego oraz członków ich rodzin.

SEKCJA DOBORU

SEKCJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


Powrót na górę strony