Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

NACZELNIK WYDZIAŁU DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Kamil Musiński


ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Artur Poleszak

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Aureliusz Hałas

 

Kontakt z sekretariatem:

numer telefonu 47 811 44 28

faks 47 811 15 05

adres e-mail: pg@lu.policja.gov.pl

 

Adres:

20 - 064 Lublin

ulica Północna 3

 

Zakres zadań wydziału:

 

  • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, a także wykrywanie i ściganie sprawców tych przestępstw;

  • utrzymywanie stałej współpracy z innymi służbami i instytucjami kontrolnymi w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw gospodarczych i ich sprawców;

  • prowadzenie własnych śledztw w sprawach o przestępstwa gospodarcze oraz przejmowanie do prowadzenia z jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego postępowań przygotowawczych o dużej złożoności i najwyższym ciężarze gatunkowym;

  • koordynowanie czynności procesowych oraz pozaprocesowych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych przez jednostki organizacyjne Policji województwa lubelskiego oraz komórki organizacyjne Komendy, zmierzające do identyfikacji, ujawnienia, zabezpieczenia i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek z przestępstwem;

  • koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną i procesową prowadzoną w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej przez podległe jednostki organizacyjne Policji województwa lubelskiego;

Jeśli chcesz nam pomóc w ujęciu sprawców przestępstw gospodarczych, do Twojej dyspozycji jest nasz adres e-mailpg@lu.policja.gov.pl 

 

Powrót na górę strony