Wydział do Walki z Korupcją

Wydział do Walki z Korupcją

Naczelnik Wydziału do Walki z Korupcją

mł.insp. Jarosław Malec

 

Kontakt z sekretariatem:

numer telefonu  47 811 4353

faks  47 811 1507

adres e-mail: korupcja@lu.policja.gov.pl


ZGŁOSZENIE ZJAWISKA KORUPCJI - formularz zgłoszeniowy.


Wydział do Walki z Korupcją realizuje następujące zadania:

  • Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych przestępczości korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej.
  • Koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych realizowanych przez komendy miejskie i powiatowe Policji.
  • Organizowanie współpracy z organami administracji i kontroli oraz agendami rządowymi i pozarządowymi działającymi w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej funkcjonującymi na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej.
  • Podejmowanie bezpośredniej współpracy z komórkami do walki z korupcją innych komend wojewódzkich Policji, innymi pionami Policji oraz organami ścigania.
  • Analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, jej specyfiki, określanie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych.
  • Współdziałanie z Komendą Główną Policji w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymiana informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzonych czynności operacyjno - wykrywczych.
Powrót na górę strony