Sekcja Zamówień Publicznych

Sekcja Zamówień Publicznych

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Sławomir Wójcik
 

Dane teleadresowe:

20 – 019 Lublin

ulica Gabriela Narutowicza 73

Kontakt z sekretariatem - telefon 47 811 4606

faks 47 811 1534

adres e-mailzamowienia@lu.policja.gov.pl

Sekcja Zamówień Publicznych realizuje następujące zadania główne:

  • prowadzenie dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne realizowanych przez sekcję, począwszy od momentu wystąpienia wydziału zaopatrującego z wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego do momentu powiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, przekazania wymaganych ustawowo ogłoszeń i otrzymania zawartej umowy,
  • udział w pracy komisji przetargowej,
  • prowadzenie rejestru postępowań o zamówienia publiczne,
  • udzielanie wyjaśnień formalnych do prowadzonych postępowań,
  • inspirowanie wystąpień - w przypadku zaistnienia wątpliwości natury prawnej w prowadzonych postępowaniach,
  • przygotowywanie projektów wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przewidzianych ustawowo przypadkach.

Aktualne ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do przejścia na tę stronę należy użyć linku: Zamówienia Publiczne Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Powrót na górę strony