Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Dowódca

Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie

podinsp. Krzysztof Obrośliński

 

zastępca Dowódcy

Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie

nadkom. Piotr Chołyk

 

ulica Grenadierów 3

20-331 Lublin

telefon 47 811-41-67

faks. 47 811-15-32


Do zadań Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie należy w szczególności:

  1. przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na  fizycznym zwalczaniu terroryzmu;
  2. przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi;
  3. przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;
  4. realizacja zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec osób podlegających ochronie;
  5. prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
  6. wspieranie działań ratowniczych;
  7. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek kontrterrorystycznych Policji i komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach kontrterrorystycznych, w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań;

 

Powrót na górę strony