Oddział Prewencji Policji

Oddział Prewencji Policji

DOWÓDCA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE
 
insp. Roman Leszcz
 
ZASTĘPCA DOWÓDCY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Mirosław Błaszczak

 
ZASTĘPCA DOWÓDCY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Mariusz Charchuła


Sekretariat:

telefon 47 811-46-38
fax. 47 811-15-41

Adres:
ulica Grenadierów 3
20-331 Lublin
 

Do zakresu działania Oddziału Prewencji Policji w Lublinie należy:

  • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • udział w pościgach za niebezpiecznymi przestępcami;
  • ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw;
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń oraz w czasie imprez sportowych lub rozrywkowych;
  • przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa;
  • wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;
  • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

 

Powrót na górę strony