Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Audytor Wewnętrzny - Krystyna Dziwulska

Kontakt - numer telefonu 47 811 4592

faks 47 811 1538

adres e-mail: audyt@lu.policja.gov.pl

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

  • wykonywanie zadań audytowych mających na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zdań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej.
  • Wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki.
Powrót na górę strony