Pomnik Tablica - Policja Lubelska

Pomnik Tablica

Pomnik Tablica

  

POMNIK PRZY KWP W LUBLINIE

 

 

Pomnik został odsłonięty 27 lipca 2003 roku w trakcie obchodów Święta Policji, na placu przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pomnik-tablica poświęcony jest pomordowanym policjantom II Rzeczpospolitej.

 

- Napisy i symbole na tablicy:

 

W HOŁDZIE

FUNKCJONARIUSZOM

POLICJI PAŃSTWOWEJ

II RZECZPOSPOLITEJ

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

POMORDOWANYM

W MIEDNOJE I INNYCH MIEJSCACH

W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

POLICJANCI I PRACOWNICY CYWILNI

GARNIZONU POLICJI LUBELSKIEJ

ORAZ STOWARZYSZENIE

„RODZINA KATYŃSKA LUBLIN”

 

LUBLIN 2003 ROK

 

(pomiędzy wierszami II RZECZPOSPOLITEJ, a WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, znajduje się symbol - wstęga w barwach biało-czerwonych)

 

Środki finansowe pochodziły ze składek policjantów Garnizonu Lubelskiego, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Lublinie i Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”.

-Twórcą pomnika-Tablicy jest artysta rzeźbiarz: dr hab. Andrzej Szarek.

-Autorem projektu budowlanego oraz sprawującym nadzór autorski: architekt Mirosław Rossa.

-Tablicę odlano w pracowni: artysty rzeźbiarza Karola Gąsienicy Szostaka w Zakopanem.

-Roboty kamieniarskie i materiały budowlane: Zakład Wyrobów Betonowych „Trykacz” Wojciech Trykacz z Lubartowa.

Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika-tablicy byli obecni:

 

- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tadeusz Matusiak

- I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Władysław Padło

- Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej ksiądz Ryszard Karpiński

- Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Arcybiskup Abel

- Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Marek Hebda

- Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Lublin Danuta Malon

- Artysta Rzeźbiarz dr hab. Andrzej Szarek

                                                                                                                                                              Lublin rok 2006

  Uroczystość wmurowania pod pomnik-tablicę na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie urny z ziemią z miejsc martyrologii funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP pomordowanych na wschodzie w okresie II wojny światowej z Katynia, Ostaszkowa, Miednoje i Bykowni.