Patron lubelskiego garnizonu Policji - Patron - Policja Lubelska

Patron lubelskiego garnizonu Policji

Inspektor Tadeusz - Florentyn Tomanowski

Inspektor Tadeusz - Florentyn TOMANOWSKI - ur. 29 października 1883 r. we Włodzimierzu Wołyńskim, 

- absolwent prawa - 1910 r.,  pracował jako adwokat, następnie wstąpił do Milicji Miejskiej w Warszawie,

- od 2 sierpnia 1919 r. do 1 kwietnia 1922 r Komendant Okręgu IV Lubelskiego Policji Państwowej (stopień insp. otrzymał 1 października 1919 r.) - pozostawił po sobie w Lublinie jak najlepsze wrażenie wśród prasy, społeczeństwa i podwładnych.

- od 1 kwietnia 1922 r. do 8 października 1934 r. piastował stanowisko Komendanta I Okręgu Warszawskiego,

- odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, otrzymał złoty „Krzyż Zasługi” w 1930 r., z dniem 31 października 1934 r. zwolniony z Policji Państwowej ze względu na przejście do pracy w Ministerstwie Komunikacji.

- po II wojnie światowej mieszkał w Rybniku, w latach 1950 – 1965 był etatowym nauczycielem języka rosyjskiego w tamtejszej Szkole Przemysłowej, która następnie została przekształcona w Technikum Górnicze, obecnie Zespół Szkół Technicznych w Rybniku ul. Kościuszki 5.  Zmarł 11 lutego 1970 r. w wieku 87 lat w Brzezinach Śląskich (dzielnica Piekar Śląskich).

Inspektor Tadeusz Tomanowski był człowiekiem z klasą, zawsze elegancki, pogodny, życzliwy i towarzyski. Ponadto był muzykalny, pięknie i chętnie śpiewał np. arię Jontka z opery „Halka” S. Moniuszki.  Bardzo pozytywnie i serdecznie wspominają go także byli uczniowie.