Patron lubelskiego garnizonu Policji

Inspektor Tadeusz - Florentyn Tomanowski

Inspektor Tadeusz - Florentyn Tomanowski

Inspektor Tadeusz - Florentyn TOMANOWSKI - urodzony 29 października 1883 roku we Włodzimierzu Wołyńskim, 

  • -absolwent prawa - 1910 roku pracował jako adwokat, następnie wstąpił do Milicji Miejskiej w Warszawie,
  • od 2 sierpnia 1919 roku do 1 kwietnia 1922 roku Komendant Okręgu IV Lubelskiego Policji Państwowej (stopień insp. otrzymał 1 października 1919 roku) - pozostawił po sobie w Lublinie jak najlepsze wrażenie wśród prasy, społeczeństwa i podwładnych.
  • od 1 kwietnia 1922 roku do 8 października 1934 roku piastował stanowisko Komendanta I Okręgu Warszawskiego,
  • odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, otrzymał złoty „Krzyż Zasługi” w 1930 roku z dniem 31 października 1934 roku zwolniony z Policji Państwowej ze względu na przejście do pracy w Ministerstwie Komunikacji.
  • po II wojnie światowej mieszkał w Rybniku, w latach 1950 – 1965 był etatowym nauczycielem języka rosyjskiego w tamtejszej Szkole Przemysłowej, która następnie została przekształcona w Technikum Górnicze, obecnie Zespół Szkół Technicznych w Rybniku ulica Kościuszki 5.  Zmarł 11 lutego 1970 roku w wieku 87 lat w Brzezinach Śląskich (dzielnica Piekar Śląskich).

Inspektor Tadeusz Tomanowski był człowiekiem z klasą, zawsze elegancki, pogodny, życzliwy i towarzyski. Ponadto był muzykalny, pięknie i chętnie śpiewał naprzykaład arię Jontka z opery „Halka” S. Moniuszki.  Bardzo pozytywnie i serdecznie wspominają go także byli uczniowie.

Powrót na górę strony