Kierownictwo - Policja Lubelska

Kierownictwo

Kierownictwo

 


 

     

 Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

         insp. Artur Bielecki         

   

   Inspektor Artur Bielecki jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku zajmując podstawowe stanowiska w pionie prewencji najpierw w Warszawie, a następnie w Busku – Zdroju, gdzie od 2003 roku zaczął pełnić funkcje kierowniczą na stanowisku naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji. Kolejno od 2005 do 2013 roku był Zastępcą Dowódcy w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Kielcach. Od 2013 roku był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, gdzie nadzorował pion prewencji. W 2015 roku objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, a w dniu 25 marca 2016r. zostały powierzone mu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. logistyki. insp. Bielecki od 20 czerwca 2016r. był I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i nadzorował pion prewencji.

  Z dniem 13 marca 2020 roku powierzone mu zostały obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

  Inspektor Artur Bielecki posiada odznaczenia tj. Brązowy Krzyż Zasługi, Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” oraz Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę.

 


I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

mł.insp. Jerzy Czebreszuk

w zakresie nadzoru nad służbą kryminalną

      

            

    Zastępca komendanta urodził się 25 lutego 1973 r. w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Humanistyczno -  Przyrodniczym w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

    W Policji służy od 1995 r. i niemal od samego początku związany był z pionem kryminalnym. W 2007 r. został Komendantem Komisariatu Policji w Wisznicach. Siedem lat później objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim. Od sierpnia 2016 r. kierował Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej. Z dniem 27 marca 2017 r. został powołany na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

   W trakcie dotychczasowej służby wyróżniony został m.in. medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych za służbę w siłach pokojowych ONZ oraz brązową i srebrną odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Jego pasją jest sport.

 


 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

insp. Radek Bąchór

w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną

 

    Urodził się 27 lutego 1970 r. w Kluczach. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

    Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Olkuszu. W 1999 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. W latach 2001-2003 był Naczelnikiem Prewencji, a następnie Naczelnikiem  Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego tej jednostki. Od 2005 roku był Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. W 2014 roku został radcą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. współpracy z samorządami. W tym samym roku został I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. W roku 2016 powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie. Od 15 lutego 2018 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

    Odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużonego Policjanta” oraz Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Jego pasją jest muzyka, literatura oraz  wycieczki rowerowe.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

insp. Dariusz Chmielowiec

w zakresie nadzoru nad służbą logistyczną

                                                 

       Insp. Dariusz Chmielowiec jest absolwentem Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie oraz Studium Podyplomowego  WSPol w Szczytnie. Do Policji wstąpił w lutym 1996 r. Pracę rozpoczynał od służb patrolowych. W latach 1997-1999 pracował w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym KRP w Sandomierzu; w tym okresie ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W latach 1999 – 2007 pełnił służbę na stanowisku specjalisty w Wydziale Prewencji KPP w Sandomierzu. Od 2007 roku pełnił funkcję naczelnika sekcji, a następnie od 2010 r.  - naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sandomierzu. W maju 2012 roku został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie. W dniu 31 stycznia 2013 roku objął funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu. Z dniem 30 kwietnia 2020 r. powierzone zostały mu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Insp. Dariusz Chmielowiec odznaczony  jest brązowym krzyżem zasługi.