Kierownictwo - Policja Lubelska

Kierownictwo

Kierownictwo

 


 

 Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Artur Bielecki

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

inspektor Artur Bielecki         

   

Inspektor Artur Bielecki jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku zajmując podstawowe stanowiska w pionie prewencji najpierw w Warszawie, a następnie w Busku – Zdroju

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji
 • Zastępca Dowódcy w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Kielcach
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach
 • Komendant Miejski Policji w Kielcach
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • 13 marca 2020 roku Komendant Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Inspektor Artur Bielecki posiada odznaczenia tj. Brązowy Krzyż Zasługi, Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” oraz Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę.

 


I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

inspektor Jerzy Czebreszuk

w zakresie nadzoru nad służbą kryminalną

      

            

Zastępca komendanta urodził się 25 lutego 1973 roku w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W Policji służy od 1994 r. i niemal od samego początku związany był z pionem kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Komendant Komisariatu Policji w Wisznicach
 • Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim
 • Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • 01 stycznia 2018 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

W trakcie dotychczasowej służby wyróżniony został miedzy innymi medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych za służbę w siłach pokojowych ONZ oraz brązową i srebrną odznaką Zasłużony Policjant.

 


 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

inspektor Radek Bąchór

w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną

 

Urodził się 27 lutego 1970 roku w Kluczach. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Olkuszu.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu
 • Naczelnik Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu
 • Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu
 • Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
 • Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie
 • 15 lutego 2018 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużonego Policjanta” oraz Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

inspektor Dariusz Chmielowiec

w zakresie nadzoru nad służbą logistyczną

                                                 

Insp. Dariusz Chmielowiec jest absolwentem Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie oraz Studium Podyplomowego  WSPol w Szczytnie. Do Policji wstąpił w lutym 1996 roku Pracę rozpoczynał od służb patrolowych. W latach 1997-1999 pracował w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym KRP w Sandomierzu; w tym okresie ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W latach 1999 – 2007 pełnił służbę na stanowisku specjalisty w Wydziale Prewencji KPP w Sandomierzu.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie
 • Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu
 • 30 kwietnia 2020 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Insp. Dariusz Chmielowiec odznaczony jest brązowym krzyżem zasługi.