Kierownictwo

Kierownictwo

 


 

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

      nadinspektor Artur Bielecki         

   

Nadinspektor Artur Bielecki jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku zajmując podstawowe stanowiska w pionie prewencji najpierw w Warszawie, a następnie w Busku – Zdroju

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji
 • Zastępca Dowódcy w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Kielcach
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach
 • Komendant Miejski Policji w Kielcach
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • od 13 marca 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

Nadinspektor Artur Bielecki został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 


 

komendant Jerzy Czebreszuk


I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

inspektor Jerzy Czebreszuk

w zakresie nadzoru nad służbą kryminalną

             

Zastępca komendanta urodził się 25 lutego 1973 roku w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W Policji służy od 1994 r. i niemal od samego początku związany był z pionem kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Komendant Komisariatu Policji w Wisznicach
 • Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim
 • Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • od 01 stycznia 2018 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

W trakcie dotychczasowej służby wyróżniony został miedzy innymi medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych za służbę w siłach pokojowych ONZ oraz Brązową i Srebrną Odznaką "Zasłużony Policjant".

 

 


Pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

nadkomisarz Olgierd Oleksiak

w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną

 

Nadkomisarz Olgierd Oleksiak jest absolwentem jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku w Oddziale Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 • Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 • Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • od 21 stycznia 2022 roku p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Nadkomisarz Olgierd Oleksiak Odznaczony Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant".  Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Brązowym Medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

                                                    


                                                                                         

Komendant Dariusz Chmielowiec

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

inspektor Dariusz Chmielowiec

w zakresie nadzoru nad służbą logistyczną

                                                 

Insp. Dariusz Chmielowiec jest absolwentem Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie oraz Studium Podyplomowego  WSPol w Szczytnie. Do Policji wstąpił w lutym 1996 roku Pracę rozpoczynał od służb patrolowych. W latach 1997-1999 pracował w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym KRP w Sandomierzu; w tym okresie ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W latach 1999 – 2007 pełnił służbę na stanowisku specjalisty w Wydziale Prewencji KPP w Sandomierzu.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie
 • Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu
 • 30 kwietnia 2020 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Insp. Dariusz Chmielowiec odznaczony jest m.in Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz  Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

 

  

 

   

 

Powrót na górę strony