Kierownictwo

Kierownictwo

nadinspektor Artur Bielecki nadinspektor Artur Bielecki

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie        

Nadinspektor Artur Bielecki jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku zajmując podstawowe stanowiska w pionie prewencji najpierw w Warszawie, a następnie w Busku – Zdroju

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji
 • Zastępca Dowódcy w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji    w Kielcach
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach
 • Komendant Miejski Policji w Kielcach
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • od 13 marca 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

Nadinspektor Artur Bielecki został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 


inspektor Jerzy Czebreszukinspektor Jerzy Czebreszuk

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

w zakresie nadzoru nad służbą kryminalną         

Inspektor Jerzy Czebreszuk jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w Oddziale Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.    W kolejnych latach służby związany był z pionem kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Komendant Komisariatu Policji w Wisznicach
 • Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim
 • Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • od 01 stycznia 2018 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

W trakcie dotychczasowej służby wyróżniony został miedzy innymi medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych za służbę w siłach pokojowych ONZ oraz Złotą, Srebrną, Brązową  Odznaką "Zasłużony Policjant".

 

 


Młodszy Inspektor Olgierd OleksiakMŁODSZY INSPEKTOR Olgierd Oleksiak

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną

Młodszy inspektor Olgierd Oleksiak jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku w Oddziale Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 • Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 • Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • od 1 marca 2022 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Młodszy inspektor Olgierd Oleksiak Odznaczony Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant". Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Brązowym Medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

                                                    


Włodzimierz Pietroń Włodzimierz Pietroń

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

w zakresie nadzoru nad służbą logistyczną

Zastępca Komendanta sużbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Przed wstąpieniem do Policji ukończył Wyższą Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. W 2006 roku ukończył studia na kierunku socjologii w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie „Logistyka w bezpieczeństwie kraju” oraz studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji         w Szczytnie na kierunku „Zarządzanie w jednostkach Policji”.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji         w Lublinie
 • Komendant Miejski Policji w Lublinie
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki
 • od 1 marca 2022 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za „Zasługi dla Policji”.

 

 

  

 

   

 

Powrót na górę strony