Zbiory Biblioteczne

Zbiory Biblioteczne

      Protokól z 13 września 1916 roku w sprawie utworzenia w Lublinie milicji miejskiej.                       

Protokół z dn. 13.09.1916r

   Poświadczenie użycia dorożki przez organa milicji miejskiej.

Poświadczenie z 1916r

   Lista Płac dla funkcjonariuszy Milicji Miejskiej.

 

Lista płac z 1917r

                Ustawa o Policji Państwowej z dn. 24 lipca 1919 roku oraz Instrukcja Służbowa wydanie z 1921 roku

Ustawa o Policji Państwowej z dn. 24 lipca 1919 roku oraz Instrukcja Służbowa wydanie z 1921 roku

                    Ksero świadectwa ukończenia Szkoły Policji przy Komendzie Okręg IV w Lublinie z 1920 roku

Ksero świadectwa ukończenia Szkoły Policji przy Komendzie Okręg IV w Lublinie z 1920 roku

                   Ksero świadectwa ukończenia kursu przodowników  Szkoła Przodowników Policji Państwowej w Lublinie  Numer Świadectwa 823 z 1927 roku

 

Ksero świadectwa ukończenia kursu przodowników Szkoła Przodowników Policji Państwowej w Lublinie Numer Świadectwa 823 z 1927 roku

                     

Świadectwo z Komendy Głównej Policji Państwowej Śledcza Szkoła Fachowa dla Szeregowych Numer Świadectwa 4/Z z 1931 roku

              Ksero Rozkazu Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Lublinie L. I P. 6/10 z 1934 roku nominacji na Komendanta  Posterunku Policji Państwowej w Sawinie powiatu Chełmski

Ksero Rozkazu Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Lublinie L. I P. 6/10 z 1934 roku nominacji na Komendanta  Posterunku Policji Państwowej w Sawinie powiatu Chełmski

Świadectwa Państwowej Odznaki Sportowej z 1934 i 1935 roku

Świadectwa Państwowej Odznaki Sportowej z 1934 i 1935 roku

Świadectwa Państwowej Odznaki Sportowej z 1934 i 1935 roku

                             Pismo – Rozkaz przeniesienia Numer 7413 Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej w Lublinie z Posterunku Policji w Biłgoraju do Wydziału Śledczego przy Komendzie Powiatowej w Zamościu z 1937 roku

Pismo – Rozkaz przeniesienia Numer 7413 Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej w Lublinie z Posterunku Policji w Biłgoraju do Wydziału Śledczego przy Komendzie Powiatowej w Zamościu z 1937 roku

                           Portret policjanta Policji Państwowej z lat 30

Portret policjanta Policji Państwowej z lat 30

         Komendat i Zstępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej

Zstępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej

               Kodeks karny z 1946 roku

Kodeks karny z 1946 roku

                     Kryminalistyka z 1949 roku

Kryminalistyka z 1949 roku

 

 

                                      

                        Książka kontroli Posterunku MO Wyryki z 1957 roku

Książka kontroli Posterunku MO Wyryki z 1957 roku

                       Poradnik Milicjanta z 1958 roku

Poradnik Milicjanta z 1958 roku

                             Paszport sanitarny Posterunku Milicji Obywatelskiej Wyryki z 1959 roku

Paszport sanitarny Posterunku Milicji Obywatelskiej Wyryki z 1959 roku

                   

           Ustawa o orzecznictwie karno-administracyjnym z 1959 roku

 Prawo Stanu Wojennego w Polsce z 1981 roku

Prawo Stanu Wojennego w Polsce z 1981 roku

                 

 

Powrót na górę strony