Zbiory Biblioteczne - Policja Lubelska

Zbiory Biblioteczne

Zbiory Biblioteczne

                             

                                Protokół z dn. 13.09.1916r

  

                                 Poświadczenie z 1916r

  

                                   Lista płac z 1917r

             

                  Ustawa o Policji Państwowej z dn. 24 lipca 1919 roku

                       oraz Instrukcja Służbowa wydanie z 1921 roku

                 

                           Ksero świadectwa ukończenia Szkoły Policji

                        przy Komendzie Okręg IV w Lublinie z 1920 roku

                   

 

                    Ksero świadectwa ukończenia kursu przodowników

                    Szkoła Przodowników Policji Państwowej w Lublinie

                                       Nr Świadectwa 823 z 1927 roku

                     

                 Świadectwo z Komendy Głównej Policji Państwowej

                        Śledcza Szkoła Fachowa dla Szeregowych

                                Nr Świadectwa 4/Z z 1931 roku

             

  Ksero Rozkazu Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Lublinie

                 L. I P. 6/10 z 1934 roku nominacji na Komendanta

           Posterunku Policji Państwowej w Sawinie pow. Chełmski

              Świadectwa Państwowej Odznaki Sportowej z 1934 i 1935 roku

                            

                                  Pismo – Rozkaz przeniesienia Nr 7413

                 Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej w Lublinie

                   z Posterunku Policji w Biłgoraju do Wydziału Śledczego

                     przy Komendzie Powiatowej w Zamościu z 1937 roku

                          

                          Portret policjanta Policji Państwowej z lat 30

 

        

         

               Komendat i Zstępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej

              

                                       Kodeks karny z 1946 roku

                    

                                      Kryminalistyka z 1949 roku

 

 

                                      

                       

                     Książka kontroli Posterunku MO Wyryki z 1957 roku

                      

                                 Poradnik Milicjanta z 1958 roku

                             

                   Paszport sanitarny Posterunku MO Wyryki z 1959 roku

                   

           Ustawa o orzecznictwie karno-administracyjnym z 1959 roku

 

             

                

                

             

             

                     

                                               

                                        

                     

                         Prawo Stanu Wojennego w Polsce z 1981 roku