E-USŁUGI - E-Usługi - Policja Lubelska

Strona znajduje się w archiwum.

E-USŁUGI

Portal e-usług „ Policja Lubelska”, aplikacja mobilna „Policja Lubelska” a także portal ePUAP – to trzy interaktywne platformy, dzięki którym mieszkańcy regionu mogą liczyć na szybką i sprawną obsługę przez funkcjonariuszy. Zwiększona dostępność policyjnych usług dla obywateli możliwa jest dzięki programowi „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zachęcamy do korzystania z e-usług.


E-usługi to efekt realizacji przez KWP w Lublinie projektu pod nazwą „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli". Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 .

Istotą tych interaktywnych narzędzi jest przede wszystkim zapewnienie szybkiej i sprawnej obsługi wszystkich interesantów. Dlatego Policja Lubelska oddaje w ręce mieszkańców trzy interaktywne platformy:

- portal e-usług „Policja Lubelska”

- aplikację mobilną „Policja Lubelska”

- portal ePUAP
 

 

Portal e-usług „Policja Lubelska”

dostępny w sieci Internet pod adresem https://portal.lu.policja.gov.pl/ i umożliwia obywatelom oraz podmiotom zewnętrznym realizację następujących usług:

- zgłoszenie zdarzenia dyżurnemu

- stop agresji na drodze

- zgłoszenie zjawiska korupcji

- niebieska e-skrzynka

- wniosek o udostepnienie informacji publicznej

W sekcji ogłoszeń portalu znajdują się także informacje o praktykach zawodowych, rekrutacjach i konsultacjach społecznych, a także statystyki przestępstw i wykroczeń.

Dostęp do wybranych usług wymaga założenia na portalu konta użytkownika lub zalogowania się np. za pomocą profilu zaufanego za pomocą login.gov.pl. (https://login.gov.pl/login/howTo).

 

Aplikacja mobilna „Policja Lubelska”

to aplikacja na telefony komórkowe, która  została udostępniona do pobrania w sklepie Google Play (wersja dla systemu Android) oraz sklepie App Store ( wersja dla systemu iOS).

Umożliwia ona dostęp do następujących usług:

- zgłoszenie zdarzenia dyżurnemu

- stop agresji na drodze

- niebieska e-skrzynka (przemoc w rodzinie).

Korzystanie z usług tej aplikacji wymaga pobrania i instalacji aplikacji mobilnej z oficjalnego sklepu danej platformy, dokonania rejestracji ( wymagana jest akceptacja regulaminu aplikacji  oraz podanie i potwierdzenie adresu poczty elektronicznej i zalogowanie się do aplikacji.
                     
Aplikację w wersji dla systemu Android 5.0 lub nowszych można pobrać za darmo w sklepie Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.policja.lubelska.app

Aplikację w wersji dla systemu iOS 10.0 lub nowszych można pobrać za darmo w sklepie App Store https://apps.apple.com/pl/app/apple-store/id1482776813?l=pl

 

Portal ePUAP

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 
w ramach tego narzędzia utworzone zostały formularze ePUAP, które umożliwiają interesantom realizację następujących usług:

- informacje o osobach objętych zakazem wstępu na imprezę masową (adres formularza na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/informacja-o-osobach-objetych-zakazem-wstepu-na-impreze-masowa-2),

- udzielenie  informacji o przebiegu zdarzenia w ruchu drogowym (adres formularza na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydawanie-zaswiadczen),

- udzielenie  informacji o przebiegu zdarzenia towarzystwom ubezpieczeniowym (adres formularza na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydawanie-zaswiadczen),

- pozwolenie na broń (adres formularza na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pozwolenia-na-bron),

- złożenie skargi/wniosku (adres formularza na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu ),

- wniosek o udostępnienie informacji publicznej (adres formularza na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/udostepnianie-informacji-publicznej-na-wniosek).
 

Powyższe formularze są dostępne po zalogowaniu się do ePUAP i wybraniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie jako urzędu, w którym chcemy załatwić sprawę.
 

Zachęcamy do korzystania z E-USŁUG!

Uwaga! Powyższe usługi nie zostały zaprojektowane do obsługi zdarzeń alarmowych. W przypadku zdarzeń alarmowych wymagających natychmiastowej interwencji należy zadzwonić pod nr 112!

 

(Szczegółowe informacje, na temat realizacji tego oraz innych projektów, znajdą Państwo na stronie Zespołu Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych oraz Funduszy Pomocowych Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie)