Wizyta w Litewskiej Szkole Policji

W dniach od 22 do 28 marca 2015 roku przedstawiciele lubelskiego garnizonu Policji uczestniczyli w wizycie studyjnej, której gospodarzem była Litewska Szkoła Policji, realizowanej w ramach projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie “Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej Policji w wymiarze europejskim” w ramach programu Erasmus plus.

  

  Uczestnicy wizyty z przedstawicielami Policji litewskiej w siedzibie Szkoły Policji    Uczestnicy wizyty podczas wykładów

Podczas tygodniowej wizyty policjanci poznali system szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów litewskich oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie:

  • warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
  • taktyki i techniki przeprowadzenia interwencji w ujęciu praktycznym,
  • taktyki i techniki strzelań policyjnych, procesu lokalnego doskonalenia zawodowego z wyszkolenia strzeleckiego,
  • taktyki działania pododdziałów zwartych Policji.

Program był zróżnicowany, łączył elementy teorii i praktyki, polegał na wzajemnej wymianie doświadczeń poprzez szkolenie i job shadowing i obejmował wiele aspektów pracy instruktora i szkoleniowca. Policjanci lubelscy nie tylko uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, brali również aktywny udział w szkoleniach prowadzonych przez instruktorów litewskich.

     Uczestnicy wizyty biorą udział w ćwiczeniach praktycznych organizowanych na terenie Szkoły Policji   Omówienie przebiegu ćwiczeń na sali wykładowej

 

 

Powrót na górę strony