Wizyta studyjna w Bułgarii, 21-26 lipca 2014 r.

W dniach 21-26 lipca 2014 roku, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie uczestniczyli w wizycie studyjnej w Sofii w ramach projektu  „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej” w ramach Programu ISEC. Organizatorem spotkania była Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, gospodarzem Główna Dyrekcja Policji Krajowej w Bułgarii. Podczas wizyty studyjnej policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wraz z przedstawicielami z Głównej Dyrekcji Policji w Bułgarii, Prezydium Policji w Hamburgu (Niemcy), Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Olsztynie, Rzeszowie, Radomiu, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Izby Celnej w Białej Podlaskiej, Ministerstwa Finansów oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wymienili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie międzynarodowej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw korupcyjnych i  finansowych (pranie brudnych pieniędzy, fałszerstwa, kradzieże tożsamości) oraz zapewnienia skutecznej konfiskaty mienia przestępczego w obszarze przyległym do wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wizyty    Uczestnicy wizyty podczas szkolenia

Uczestnicy projektu poznali struktury organizacyjne Policji bułgarskiej, a także właściwość oraz kompetencje innych organów państwowych Bułgarii utworzonych w celu koordynowania a także zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Ponadto zostali zapoznani z podstawowymi aktami prawnymi z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego obowiązującymi na terenie Bułgarii ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw o charakterze ekonomicznym i korupcyjnym. Na przykładach konkretnych postępowań karnych zaprezentowane zostały również przez stronę bułgarską metody i techniki walki z przestępczością ekonomiczną i korupcyjną, procedury ułatwiające nabycie i wymianę informacji finansowej w celu ustalenia oraz zabezpieczenia majątku pochodzącego z przestępstwa.

 

                                                              Uczestnicy wizyty podczas wycieczki krajoznawczej

Powrót na górę strony