Wizyta studyjna w Bułgarii, 11 - 17 maja 2014 r.

W dniach 11 – 17 maja 2014 roku 12 osobowa grupa funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu Policji przebywała na wizycie studyjnej w Sofii, w ramach projektu „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy - policyjna wymiana doświadczeń” finansowanego ze środków Programu Leonardo da Vinci. Gospodarzem wizyty była Główna Dyrekcja Policji Krajowej w Bułgarii.

 

Zdjęcie pamiatkowe uczestników wizyty   Uczestnicy wizyty podczas zwiedzania Sofii

Walka z przestępczością wobec dzieci i popełnianej przez dzieci jest jednym z priorytetów prewencyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Głównej Dyrekcji Policji Krajowej w Bułgarii. Policja w Bułgarii kładzie nacisk na rozszerzanie i poprawę organizacji działań prewencyjnych w celu ograniczenia przestępczości nieletnich i wobec nieletnich oraz skuteczne wykrywanie sprawców tych przestępstw. W ramach Głównej Dyrekcji Policji Krajowej działa Zespół do spraw Nieletnich, którego głównymi zadaniami są:

  • zapobieganie przestępstwom i postawom antyspołecznym dzieci lub wobec dzieci,
  • prowadzenie postępowań dotyczących czynów karalnych popełnianych przez dzieci i nieletnich,
  • udział w pracach zespołów powołanych w przypadku zastosowania przemocy lub jej groźby wobec dzieci.

Lubelscy policjanci w siedzibie policji w Sofii   Zdjęcie pamiatkowe uczestników wizyty

Podczas tygodniowej wizyty policjanci poznali teorię i praktykę w zakresie prewencji i zwalczania przemocy stosowanej wobec dzieci i przez dzieci w środowisku rówieśniczym jak i domowym. Uczestnicy zapoznali się z ekstremalnymi przypadkami agresji młodych ludzi active shooter, procedurami policyjnymi dotyczącymi kompleksowego oddziaływania wobec przemocy w rodzinie, porównali sposoby podejmowania interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie z udziałem nieletnich oraz poznali sposób postępowania Policji bułgarskiej wobec dziecka jako ofiary i sprawcy przemocy. Policja bułgarska przedstawiła również formy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz dziecka pokrzywdzonego i zagrożonego zjawiskiem przemocy oraz sposoby podejmowania interwencji oraz działań prewencyjnych przez Policję w przypadku zagrożenia   w środowisku szkolnym.

                                     

Powrót na górę strony