Wizyta studyjna w Rumunii, 11-17 maja 2014 r.

W dniach 11 – 17 maja  2014 roku ośmio-osobowa grupa przedstawicieli lubelskiego i małopolskiego garnizonu Policji, uczestniczyła w wizycie studyjnej w Bukareszcie, w ramach projektu “Słuchaj i pomagaj - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły w trakcie negocjacji policyjnych”, finansowanego z Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Celem realizacji projektu jest wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi (Policja czeska, grecka, rumuńska, Instytut Psychologii MSW Bułgarii)  w zakresie negocjacji policyjnych.

Uczestnicy wizyty na sali konferencyjnej     Uczestnicy wizyty na sali szkoleniowej

Zespół negocjatorów policyjnych w ramach Generalnej Dyrekcji Policji w Bukareszcie wykonuje specjalne zadania związane z wystąpieniem sytuacji kryzysowych – prób samobójczych, sytuacji barykadowania się, uprowadzenia, sytuacji zakładniczych. W policji rumuńskiej, jedynie Generalna Dyrekcja w Bukareszcie posiada zespół negocjatorów. Od 2006 roku 10 policjantów z bardzo dużym doświadczeniem w pracy policyjnej zostało starannie wybranych w wyniku procedury rekrutacyjnej (rozmowa oraz testy psychologiczne) do wykonywania zadań negocjatora policyjnego. Negocjatorzy dzięki doskonałej współpracy z Ambasadą Amerykańską w Bukareszcie uczestniczyli w szkoleniach mających na celu rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, niezbędnej w pracy negocjatora. Brali m.in. udział w szkoleniach przeprowadzonych przez specjalistów z Jednostki ds. Negocjacji w sytuacjach kryzysowych FBI. Do tej pory uczestniczyli w 176 negocjacjach związanych z próbami samobójczymi i barykadowaniem się sprawców, jak również w negocjacjach z osobami chorymi psychicznie lub będących po spożyciu substancji halucynogennych.

Uczestnicy wizyty podczas ćwiczeń praktycznych    Podsumowanie ćwiczeń praktycznych na sali szkoleniowej

Oprócz zdobycia nowej wiedzy teoretycznej, uczestnicy wymiany poznali praktycznie taktykę i techniki prowadzenia negocjacji policyjnych dzięki ćwiczeniom symulacyjnym przeprowadzonym wspólnie z partnerem zagranicznym.

                                                    Zdjęcie pamiątkowe uczestników wizyty z rumuńskimi negocjatorami policyjnymi

Wizyta w Rumunii zakończyła cykl wizyt studyjnych w państwach partnerskich. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie szkolenie kaskadowe, podczas którego uczestnicy wizyt przekażą zdobytą wiedzę i doświadczenie policjantom lubelskiego i małopolskiego garnizonu.

 

Powrót na górę strony