Wizyta studyjna na Malcie, 23-29 marca 2014 r.

W dniach 23 – 29 marca 2014 roku dwunasto-osobowa grupa przedstawicieli lubelskiego garnizonu Policji, pod przewodnictwem inspektora Michała Domaradzkiego – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, uczestniczyła w wizycie studyjnej na Malcie, w ramach projektu „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy – policyjna wymiana doświadczeń” w ramach Programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”.

Zdjęcie uczestników na sali konferencyjnej      Uroczyste wręczenie certyfikatów uzcestnictwa

Projekt przewiduje wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe 60 policjantów garnizonu lubelskiego na Malcie (Policja Maltańska), w Bułgarii (Główna Dyrekcja Policji Krajowej w Sofii oraz Stołeczna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych), we Francji (Dyrekcja Departamentalna Bezpieczeństwa Publicznego w Melun oraz Troys) oraz w Rumunii (Generalny Inspektorat Policji Rumuńskiej).

                                                           Zdjęcie pamiątkowe uczestników wizyty przed siedzibą Policji maltańskiej

Program wizyty został przygotowany w uzgodnieniu z policją maltańską i obejmował między innymi zapoznanie z zadaniami jednostki przyjmującej, procedurami postępowania wobec dziecka jako ofiary i sprawcy przemocy oraz zasadami podejmowania działań i interwencji. Uczestnicy wymiany poznali również formy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz dziecka pokrzywdzonego przemocą. Zdobyta wiedza oraz doświadczenia będą przekazane policjantom garnizonu lubelskiego podczas szkolenia kaskadowego, które zostanie przeprowadzone jesienią 2014 roku.

Powrót na górę strony