Spotkanie Zespołu

                                                                            Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania na sali konferencyjnej

W dniach 23-25 stycznia 2012 roku w Kazimierzu nad Wisłą odbyło się spotkanie organizacyjne członków Zespołu do spraw realizacji projektu KWP w Lublinie „Terroryzm –Policja - Bezpieczeństwo - Euro 2012”. Na realizację powyższego projektu KWP w Lublinie otrzymała dofinansowanie w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka”. Spotkanie organizacyjne członków Zespołu do spraw realizacji projektu miało na celu ustalenie zasad współpracy i komunikacji, zadań do realizacji oraz założeń do opracowania szczegółowych scenariuszy ćwiczeń oraz planów szkoleń i programów seminariów. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w projekcie: Policji na Litwie (Komenda Wojewódzka Okręgowej Policji w Wilnie), w Hiszpanii (Krajowa Policja Hiszpańska), w Niemczech (Dyrekcja Okręgowa Policji w Hanowerze), Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Komendy Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Komend  Wojewódzkich Policji w Rzeszowie, Białymstoku, Radomiu, Kielcach, Olsztynie i Krakowie.

 

                                                                             Zdjęcie uczestników spotkania nad Wisłą

Powrót na górę strony