Wizyta w KWP w Ostrawie

    

 Logo programu Leonardo da Vinci

W dniach 24-30 listopada 2013 r. 8 negocjatorów lubelskiego i małopolskiego garnizonu Policji uczestniczyło w wizycie studyjnej, której gospodarzem była Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie (Republika Czeska),

w ramach projektu “Słuchaj i pomagaj - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły w trakcie negocjacji policyjnych”, finansowanego z Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Celem realizacji projektu jest wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi (Policja czeska, grecka, rumuńska, Instytut Psychologii MSW Bułgarii)  w zakresie negocjacji policyjnych.

    
Uczestnicy projektu podczas ćwiczeń - symulacja negocjacji policyjnych        Zdjęcie pamiatkowe uczestników wizyty
Program wizyty przygotowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Ostrawie obejmował zakres tematyczny zgodnie z założeniami projektu. Podczas tygodniowej wizyty policjanci poznali teorię i praktykę w zakresie systemów negocjacji, zasad współpracy negocjatorów z dowódcami operacji, jednostkami specjalnymi, zagadnienia dotyczące negocjacji z konsultantami, poznali innowacyjne metody aktywnego słuchania, sposoby przeprowadzania zmiany zespołów negocjacyjnych oraz zapoznali się z metodyką szkoleń. Oprócz zdobycia nowej wiedzy teoretycznej, uczestnicy wymiany poznali praktycznie taktykę i techniki prowadzenia negocjacji policyjnych dzięki ćwiczeniom symulacyjnym przeprowadzonym wspólnie z partnerem zagranicznym.
Powrót na górę strony