KWP:Konferencja

Dnia 28 listopada we Lwowie odbyła się konferencja "Transgraniczna kapitalizacja", której celem było zaprezentowanie dotychczasowego stanu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013.
 

                                 Sala konferencyjna

Podczas konferencji przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego zaprezentowali realizowane projekty, jak również informacje na temat nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
                                 Uczestnicy konferencji podczas wykładów
Równolegle do konferencji odbywała się giełda projektów transgranicznych, która była okazją do bezpośredniego kontaktu z partnerami wdrażającymi wspólne projekty. Przedstawiciele KWP w Lublinie zaprezentowali zrealizowany projekt „Razem bezpieczniej”, którego celem było utworzenie systemu szybkiego reagowania służb w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, awarii i innych stanów zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego.
  
                                Stoisko Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z materiałami na temat zrealizowanego projektu
Więcej informacji znajduje się na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
Powrót na górę strony